Kiến nghị sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BCT vì trái luật

Chủ đề   RSS   
 • #262300 18/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Kiến nghị sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BCT vì trái luật

  Ngày 22/4/2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số08/2013/TT-BCT, trong đó có nội dung vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư và vi phạm Nghị định23/2007/NĐ-Cp. Kiến nghị Bộ Công thương sửa đổi kịp thời để đảm bảo tính hợp pháp, phù hợp với xu thế hội nhập của Việt Nam.

  Luật Đầu tư 2005 quy định:

  Điều 13. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh

  1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án.

  2. Đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành, nghề; thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.

  Điều 14. Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư 

  1. Bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ; sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại

  Để phù hợp với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Nhà nước bảo đảm thực hiện đối với nhà đầu tư nước ngoài các quy định sau đây:

  1. Mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết;

  2. Không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

  a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước;

  b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

  c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

  d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định trong hàng hóa sản xuất;

  đ) Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

  e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

  g) Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể.    

  Rõ ràng Luật Đầu tư quy định các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mình đã đăng ký.

  Theo Nghị định23/2007/NĐ-CP:

  Điều 12. Nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

  1. Nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được quy định cụ thể trong Giấy phép kinh doanh, trong đó nêu rõ:

  a) Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được quyền thực hiện;

  b) Các loại hàng hoá không được kinh doanh đối với từng hoạt động nêu ở mục a khoản 1 Điều này;

  c) Các loại dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá được thực hiện.

  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh.

  3. Trường hợp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Đến Nghị định 23 này, có thể khẳng định chắc chắn rằng hoạt động mua bán hàng hóa trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đương nhiên được thực hiện nếu đã ghi nhận trong giấy phép.

  Vậy nhưng, Thông tư08/2013/TT-BCT đã có quy định trái ngược hoàn toàn, vi phạm Luật Đầu tư và vi phạm NĐ 23, cụ thể:

  Điều 3. Thực hiện quyền xuất khẩu

  .....

  4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  Chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam? Không được trực tiếp mua thu gom hàng hóa từ nguwoif dân? Một quy định trái luật, đi ngược xu thế hội nhập chỉ vì mục đích lợi ích nhóm hay bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Trong khi bài toán đầu ra cho người nông dân hiện nay là vô cùng gian nan. Hãy nhìn vào thực tế mua tạm trữ lúa gạo cho người dân là đủ biết sự yếu kém, chưa nói đến quy định này khiến người dân làm ra của mà không bán được của. Ôm lâu ngày có thể phải bán tháo hoặc vứt đổ vì không có chỗ bảo quản.

  Một quy định thực sự khó hiểu của Bộ Công thương!

  Xem thêm bài Lợi ích nhóm hay hạn chế quyền tự do mua bán?
   

  0917 313 339

   
  12547 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #262479   19/05/2013

  anhminhnguyen
  anhminhnguyen
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2013
  Tổng số bài viết (255)
  Số điểm: 5135
  Cảm ơn: 179
  Được cảm ơn 65 lần


  Kiến nghị v/v nếu vbqppl được sửa đổi thì phải có chế tài xử lý trách nhiệm của người ban hành, thông qua vbqppl nếu văn bản đó ảnh hưởng, xâm phạm đến cá nhân, tổ chức, xâm phạm đến Nhà nước và công cuộc cải cách của Nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #262518   19/05/2013

  phantantai2012
  phantantai2012
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1177
  Cảm ơn: 108
  Được cảm ơn 109 lần


  Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 23/2007/NĐ-CP năm 2007, như vậy vấn đề này đã thực hiện và đi vào thực tế nhiều năm rồi, Bộ Chủ Quản không thể nói là không hiểu quy định này. Vì sao lại ra một thông tư có điều khoản trái luật như vậy.

  Bạn nguyenkhanhchinh viết "chỉ vì mục đích lợi ích nhóm hay bảo vệ doanh nghiệp trong nước."

  Theo tôi nếu không viết như vậy thì không phải là nguyenkhanhchinh rồi ! Bạn hình như không thể bình tỉnh được trước những sai trái thì phải ?

  Theo tôi có thể vì tình trạng người dân VN mình, khi trực tiếp làm ăn với các Công Ty Trung Quốc thường bị lừa gạt, thua lỗ; Tình trạng Trồng-Chặt-Chồng ở các vùng nông thôn đã khiến người dân khốn đốn. Để có cơ sở ngăn chặn nên phải ra thông tư trái luật này (mục đích là thông qua các cty cung cấp hàng là Cty trong nước để có biện pháp phòng chống phá hoại kinh tế. Tôi không phải công chức, không có ý định benh vực ai. Dù muốn hay không thì sai là sai.

  Bạn nguyenkhanhchinh và nhiều người dân VN mình có chung một bệnh là Thiếu lòng tin vào chính quyền, đa nghi. Chỉ tiếc :đa số thường là  là "Nghi đâu trúng đó". 

  Chưa chắc Sai là xấu đâu bạn. Con tôi học cấp II (trung học cơ sở),về nhà cháu nói với tôi : Cô toán thông báo là giờ Cô dạy không ai được đi vệ sinh.

  Thấy vô lý tôi đã gởi thư (nhờ con tôi đưa) xin được gặp Cô. Sau khi gặp, Cô cho biết : Cứ 15p đầu giờ sửa bài tập là các em, vì sợ bị kêu lên bảng,nên rủ nhau xin đi vệ sinh. Cô nói với tôi, vì ích lợi của các em nên Cô quy định như vậy, giờ nghĩ lại Cô thấy cũng buồn cười và hứa sẽ bỏ "quy định trái luật" đó.

  Đúng là có "nhóm lợi ích", nhưng đó là nhóm làm biếng làm bài (có con tôi).

  Tôi ủng hô bạn kiến nghị. Luật là luật.

  Chào bạn anhminhnguyen ! Nếu không có người "vượt rào" pháp luật thì bây giờ, chúng ta mỗi người trong 1 tháng củng chỉ được mua 13Kg gạo, 0,5kg thịt, 7 lít xăng ... ra VBQPPL sai và thiếu trách nhiệm thì mới cần xử lý; xử lý tràn lan thì không có ai dám làm gì cả thì chết !

  anhminhnguyen

   

  HỌC , HỌC NỮA , HỌC MÃI, HỘC .......MÁU !

   
  Báo quản trị |  
 • #262573   20/05/2013

  anhminhnguyen
  anhminhnguyen
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2013
  Tổng số bài viết (255)
  Số điểm: 5135
  Cảm ơn: 179
  Được cảm ơn 65 lần


  Phải nói là trong các bài post tôi đã đọc từ trước đến nay thì bài của cái bạn ngay bên trên kia là bài viết 'có vấn đề' nhất từ trước đến nay tôi đã từng đọc. Xin được nói một câu thôi nhé: "Ạ cụ!"

  Cảm phiền bạn anhminhnguyen không sử dụng những từ ngữ gây ảnh hưởng không tốt
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhminhnguyen vì bài viết hữu ích
  phantantai2012 (20/05/2013)
 • #262580   20/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Chào các bạn!

  Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL 2008:

  Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

  Như đã trích dẫn ở trên, rõ ràng điều khoản mà Thông tư 08 đã vi phạm nguyên tắc này;

  Nếu trái pháp luật và không phù hợp với xu thế hội nhập, làm mất quyền lựa chọn khách hàng của người dân và của doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì phải sửa đổi mới phù hợp với quy định. Còn muốn bảo vệ doanh nghiệp trong nước, phải đổi luật đầu tư, sửa đổi NĐ 23 đã nêu trên và xem xét lại vấn đề Hội nhập quốc tế.

  Nếu Bộ Công thương vẫn để văn bản trái luật này thực thi, Nhà nước cần phải hành động ngay lập tức và phù hợp với quy định của pháp luật:

  Điều 89. Giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

  1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

  Điều 90. Chính phủ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật

  1. Chính phủ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ.

  2. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

  3. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ.

  Điều 91. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

  1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của mình và của bộ, cơ quan ngang bộ về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

  Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tự mình bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành văn bản về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản đó, nếu kiến nghị không được chấp nhận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Với quy định tại Thông tư này, chắc đề xuất Bộ Công thương lên làm thay công việc của Quốc Hội và Chính phủ:~!

  Một tiền lệ không tốt cho một nền kinh tế thị trường...

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #262600   20/05/2013

  thangtro82
  thangtro82

  Male
  Chồi

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2011
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 33 lần


  Tôi đã dành thời gian đọc Thông tư 08, mọi người không việc gì phải lo lắng và nói nhiều như vậy, vì: Văn bản trước khi ban hành cần phải có thời gian, văn bản cần phải sửa cũng cần có thời gian.

  Theo tôi: Thứ nhất chúng ta gửi ý kiến phản ánh (bằng văn bản => sẽ có văn bản trả lời) đến Bộ Công thương và Bộ Tư pháp về việc văn bản trái luật (áp dụng khoản 1, điều 91 và khoản 3, điều 90, Luật Ban hành Văn bản QPPL). Thứ hai chúng ta áp dụng và thực hiện nội dung mua bán hàng hóa theo Luật và Nghị định, không áp dụng Thông tư (áp dụng khoản 2, điều 83, Luật Ban hành Văn bản QPPL).

  Vậy nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #262637   20/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Theo bạn thangtro82 thì chỉ có cách kiến nghị bằng văn bản thôi à? Nếu vậy thì khó cho dân quá, bởi nó quá riêng lẽ, không thể hiện được sự đồng thuận trước sai trái của cơ quan nhà nước. Vậy thì trọng lượng của tiếng nói/văn bản của người dân sẽ giảm đi nhiều!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #262655   20/05/2013

  thangtro82
  thangtro82

  Male
  Chồi

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2011
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 33 lần


  Bạn không thấy tôi để cụm từ (bằng văn bản => sẽ có văn bản trả lời) trong ngoặc đó hay sao???

  Đó là cái mẹo để các cơ quan có thẩm quyền buộc phải trả lời => không có nghĩa là chỉ có 1 cách như bạn hiểu.

  Vậy nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #262699   20/05/2013

  phantantai2012
  phantantai2012
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1177
  Cảm ơn: 108
  Được cảm ơn 109 lần


  cám ơn bạn anhminhnguyen !

  Tôi sẽ đọc kỹ và suy nghĩ lại những nội dung trong bài viết của tôi!

  HỌC , HỌC NỮA , HỌC MÃI, HỘC .......MÁU !

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantantai2012 vì bài viết hữu ích
  anhminhnguyen (21/05/2013)
 • #263048   21/05/2013

  anhminhnguyen
  anhminhnguyen
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2013
  Tổng số bài viết (255)
  Số điểm: 5135
  Cảm ơn: 179
  Được cảm ơn 65 lần


   

  Các bạn không hiểu vấn đề thực chất ở đây là gì à? Vấn đề ở đây là phải đề ra văn bản, quy định, căn cứ, cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối tượng, người đại diện cho đối tượng cơ quan tổ chức (ở đây là Bộ Công thương) đã ban hành văn bản trái luật thì phải bị phạt tiền, hạ bậc đối với thủ trưởng ký văn bản đó, thậm chí kỷ luật. Đây mới chính là điều đáng để nói./.

  NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT XONG ĐIỀU NÀY THÌ MÃI MÃI CHỈ LÀ NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI

   
  Báo quản trị |  
 • #263097   22/05/2013

  phantantai2012
  phantantai2012
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2013
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1177
  Cảm ơn: 108
  Được cảm ơn 109 lần


  Chào bạn anhminhnguyen !

  Bạn đã viết :

  Phải nói là trong các bài post tôi đã đọc từ trước đến nay thì bài của cái bạn ngay bên trên kia là bài viết 'có vấn đề' nhất từ trước đến nay tôi đã từng đọc. Xin được nói một câu thôi nhé: " c!"”

  Tôi đã viết :

  cám ơn bạn anhminhnguyen !

  Tôi sẽ đọc kỹ và suy nghĩ lại những nội dung trong bài viết của tôi!”

  Bạn lại viết :

  “Các bạn không hiểu vấn đề thực chất ở đây là gì à? Vấn đở đây là phải đề ra văn bản, quy định, căn cứ, cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối tượng, người đại diện cho đối tượng cơ quan tổ chức (ở đây là Bộ Công thương) đã ban hành văn bản trái luật thì phải bị phạt tiền, hạ bậc đối với thủ trưởng ký văn bản đó, thậm chí kỷ luật. Đây mới chính là điều đáng để nói./.”

  Tôi bược lòng phải gởi ý kiến của mình cho bạn biết :

   1)Tôi đọc kỹ và suy nghĩ lại những nội dung trong bài viết của tôi, tôi thấy trong bài viết, tôi không có xúc phạm,công kích ai, bài viết không thể hiện bởn cợt nhằm chế diểu ai trong diễn đàn, nhất là đối với người đã lâp chủ đề này này và bạn. Vấn đề không phải ở tôi !

   2)Vấn đề không phải ở tôi thì tôi phải tìm hiểu ở bạn. Tôi nhận thấy :

      -Từ chủ đề đầu tiên bạn tham gia : Đơn khiếu nại Công an tỉnh thì nộp tại cơ quan nào? Thông qua các bài viết của bạn trong chủ đề này, bạn thể hiện là “ít hiểu biết về luật và thiếu can đảm” : khiếu nại CA, khi họ mời giải quyết thì muốn ủy quyền cho người khác đi giải quyết !!! “còn em ở nhà” !!!

     -đến khi bạn tham gia chủ đề “Đạo luật nào điều chỉnh về vấn đề khi xảy ra xung đột trong văn bản pháp luật tại Việt Nam” thì bạn thể hiện mặt khác của bạn “vừa kém, vừa lì”.

     -Qua các chủ đề khác bạn hỏi để giúp người thân có vấn đề liên quan đến pháp lý thì tôi có cảm giác bạn "vừa kém, vừa liều."

  3) Còn tại thời điểm hiện nay thì sao ?

     bạn hỏi :

     -Các bạn không hiểu vấn đề thực chất ở đây là gì à?”.

  Thưa bạn : Chúng tôi hiểu chứ, nhưng không tiện có ý kiến. Bạn hỏi như vậy, tôi nghĩ  là bạn thiếu khiêm tốn (phách lối) đó.

     -“phải đề ra văn bản, quy định, căn cứ, cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối tượng, người đại diện cho đối tượng cơ quan tổ chức (ở đây là Bộ Công thương) đã ban hành văn bản trái luật thì phải bị phạt tiền”

       Các cơ quan mà bạn nói là các cơ quan công quyền, kinh phí mà họ hoạt động chính là do ngân sách nhà nước cấp. Nếu bị xử phạt thì Lấy tiền từ ngân sách nộp phạt,sau đó lấy tiền nộp phạt nộp vào ngân sách.Bạn có thấy VBQP mà bạn đề nghị ban hành có buồn cười không ? 

    

  HỌC , HỌC NỮA , HỌC MÃI, HỘC .......MÁU !

   
  Báo quản trị |  
 • #263108   22/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Chào bạn anhminhnguyen, thangtro và chú phantantai2012!

  Cảm ơn những trao đổi tích cực và thực tế!

  Mong các thành viên kiềm chế sự "xung mãn" của mình để chị admin không quá vất vả khi kiểm bài :~.

  Vấn đề Bộ Công thương ra văn bản trái luật này tất nhiên là có lý do của nó, bản thân họ biết văn bản này trái luật chứ không phải không biết. Nhưng đã biết trái luật mà vẫn làm thì phải gọi là "cố ý" làm trái, một tình tiết tăng nặng cho hành vi này.

  Điểm trái này của Bộ Công thương ban đầu có mục đích bảo vệ dân (vì một số tiểu thương, thương nhân mua trực tiếp từ dân gây ra một số trường hợp phiền toái, nâng giá hạ giá...). Nhưng mục đích chính vẫn là để "bảo vệ" các doanh nghiệp trong nước trước sự cạnh tranh quá quyết liệt từ doanh nghiệp nước ngoài.

  Chuyện cũ lặp lại, nghe "hơi hướng" của những năm sau giải phóng! Bao cấp: bao đầu ra của nông dân?

  Không ít lần chúng ta nghe người dân phàn nàn rằng làm ra sản phẩm chẳng ai mua! Cũng không ít lần người dân phải chấp nhận "đổ bỏ" mồ hôi công sức chỉ vì, không ai mua.

  Nhà nước thu mua? Nghe có vẻ gì đó tốt lắm, nhưng thực tế thì không hẳn đã tốt hơn để các doanh nghiệp nước ngoài thu mua. Và Nhà nước bao tiêu sản phẩm không phải là giải pháp lâu dài, phù hợp với xu thế hội nhập.

  Xử phạt và yêu cầu bồi thường vi ban hành văn bản trái luật nên có chế định thực thi. Đảm bảo các văn bản không sản sinh nhiều thứ "tào lao" như thời gian qua.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #263372   23/05/2013

  chutin
  chutin

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Hi anh Chinh, em mới điện thoại cho anh đó. Cám ơn rất nhiều bài viết bổ ích của anh, TT này thực sự gây búc xúc cho cả các tỉnh thành chứ không riêng gì người dân. Mong anh và mọi người cùng đóng góp thêm các ý kiến về sự bất cập của TT này.

   

  Em đã bị các thiên thần gọi ra tòa vì đã đánh cắp trái tim anh, quấy rối giấc mơ của anh. Em đã bị kết án chung thân với anh. Em bào chữa thế nào đây???

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chutin vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (23/05/2013)
 • #263390   23/05/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  chutin viết:

  Hi anh Chinh, em mới điện thoại cho anh đó. Cám ơn rất nhiều bài viết bổ ích của anh, TT này thực sự gây búc xúc cho cả các tỉnh thành chứ không riêng gì người dân. Mong anh và mọi người cùng đóng góp thêm các ý kiến về sự bất cập của TT này.

   

  Cảm ơn sự quan tâm của bạn về vấn đề này!

  Tiếng nói của mỗi người dân đơn lẽ có thể không vang đến tận Trung ương, nhưng tiếng nói của một cộng đồng sẽ có đủ niềm tin để thay đổi. Hy vọng rằng tiếng nói của mọi người tại đây sẽ tác động đến cơ quan chức năng để họ có sự điều chỉnh phù hợp hơn với xu thế, cũng như hợp pháp hơn.

  Mình hy vọng bạn cũng như nhiều thành viên sẽ nghiên cứu kỹ thông tư này, xem những điểm trái luật, bất cập, phi thực tế để đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

  Chúc bạn thành công, có dịp gặp mặt cà phê cho vui nhé!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  chutin (23/05/2013)