Yêu cầu đối với việc vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #480688 30/12/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Yêu cầu đối với việc vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

  Đây là nội dung quan trọng tại Dự thảo Nghị định quy định về công tác bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước.
  Theo đó việc yêu cầu bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt được thực hiện như sau:
   
  - Đối với những chuyến vận chuyển hàng đặc biệt mà cơ quan quản lý hàng đặc biệt xác định cần phải yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tổ chức lực lượng phối hợp bảo vệ thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý hàng đặc biệt gửi văn bản yêu cầu bảo vệ vận chuyển đến Bộ Công an trước khi vận chuyển ít nhất 10 (mười) ngày làm việc;
   
  - Đối với những chuyến vận chuyển hàng đặc biệt không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì đơn vị chức năng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng đặc biệt gửi văn bản yêu cầu bảo vệ vận chuyển đến đơn vị Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt trực thuộc Bộ Công an; đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng đặc biệt gửi văn bản yêu cầu bảo vệ vận chuyển đến đơn vị Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi vận chuyển ít nhất 05 (năm) ngày làm việc;
   
  - Văn bản yêu cầu bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt phải thể hiện rõ tên, loại, khối lượng hàng cần vận chuyển, phương tiện vận chuyển, tuyến vận chuyển, hành trình vận chuyển (nơi đi, nơi đến, thời gian xuất phát, thời gian kết thúc, thời gian dừng, đỗ tại các địa điểm hoặc ga dừng, đỗ trên tuyến vận chuyển) và dự kiến thời gian tiến hành vận chuyển.

  Xem nội dung chi tiết Dự thảo tại đây.

  be positive always

   
  2401 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  trang_u (13/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận