Xuất hóa đơn ngành xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #339731 19/08/2014

  Xuất hóa đơn ngành xây dựng

  Luật sư cho tôi hỏi.

  Công ty tôi nhận thầu 1 công trình điện. Nhưng khi hoàn thành đợt 1 công trình ( có nghiệm thu ).

  Thì bên nhà thầu lại không muốn xuất 1 hóa đơn tổng giá trị nghiệm thu đợt 1 . Mà muốn tách ra 2 hóa đơn , 1 hóa đơn thể hiện phần vật tư, 1 hóa đơn thể hiện phần nhân công. Làm như vậy có đúng nguyên tắc của ngành xây dựng không và có được thuế chấp nhận hay không?

  Xin cho tôi ý kiến!

   
  2482 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận