xuất hóa đơn không rõ khách hàng và hàng hóa

Chủ đề   RSS   
  • #370223 03/02/2015

    xuất hóa đơn không rõ khách hàng và hàng hóa

    e xin hỏi luật sư, bên em có các khoản dư có trên TK 131 không phát sinh gì mà vẫn giữ nguyên từ trước những năm 2009 đến nay. Giờ phải xuất hóa đơn cho tổng khoản dư có đó. Bên e làm về tư vấn thiết kế các công trình điện, nhưng tổng khoản dư có đó có những khoản không rõ khách hàng và công trình, vậy e phải xuất hóa đơn như thế nào để kết chuyển doanh thu. e xin cảm ơn.

     
    2238 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận