Xuất hóa đơn hàng quà tặng cho khách hàng hoặc đối tác như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #487257 16/03/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Xuất hóa đơn hàng quà tặng cho khách hàng hoặc đối tác như thế nào?

  Khi tặng quà cho khách hàng hoặc đối tác, công ty phải xuất hóa đơn theo nội dung như thế nào tại phần thông tin người mua hàng, thuế suất hàng hóa?

  Theo mình được biết tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  "b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

  Như vậy, trong trường hợp xuất hàng hóa dùng để biếu tặng thì đều phải lập hóa đơn theo quy định ạ.

  Phần thông tin người mua hàng thì biếu tặng cho cá nhân, tổ chức nào sẽ ghi tên cá nhân, tổ chức đó. Trường hợp biếu tặng cho giám đốc thì có thể ghi tên giám đốc, nhưng ban hỗ trợ đưa ra quan điểm là ghi tên công ty thay vì ghi tên giám đốc để bên thuế dễ dàng chấp nhận, vì công ty mình giao dịch với công ty khác chứ không phải giao dịch với giám đốc của công ty đó nên tặng cho công ty thì hợp lý hơn là tặng cho giám đốc.

  Về thuế suất hàng hóa ghi trên hóa đơn là mức thuế suất thuế GTGT theo đúng mức thuế suất thuế áp dụng cho hàng hóa đó lúc bán ra. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

  "Điều 7. Giá tính thuế
  ...
  3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."

   
  2221 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận