Xuất hóa đơn GTGT của đại lí vé đối với khoản tiền đặt cọc khi khách hủy tour

Chủ đề   RSS   
 • #540129 29/02/2020

  jellannm
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 2400
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 46 lần


  Xuất hóa đơn GTGT của đại lí vé đối với khoản tiền đặt cọc khi khách hủy tour

  Xuất hóa đơn GTGT của đại lí vé/ các kênh booking đối với khoản tiền đặt cọc khi khách hàng hủy tour như thế nào?

  Căn cứ điểm 2.8, khoản 2 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính), quy định:

  “2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

  Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập”.

  Căn cứ quy định trên. Công ty bán vé máy bay cho khách hàng, đã xuất hóa đơn nhưng sau đó khách hàng trả lại vé cho Công ty. Trường hợp này, khi trả lại vé thì khách hàng phải xuất hóa đơn cho Công ty, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại vé, tiền thuế GTGT (nếu có). Trường hợp khách hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại vé, khách hàng và Công ty phải lập biên bản ghi rõ trả lại vé máy bay, số lượng, giá trị  theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn nào (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả lại vé và Công ty bạn thu hồi lại hóa đơn đã lập.

   Đối với trường hợp khách đặt cọc để đi tour nhưng sau đó hủy tuor thì khoản tiền đặt cọc công ty nhận được này được kê khai vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Khỏan 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Anh/chị có thể tham khảo thêm văn bản sau https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3529-TCT-CS-2014-huong-dan-thu-tuc-xuat-hoa-don-ke-khai-doanh-thu-246673.aspx

   
  898 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận