Xử phạt kê khai thuế do thừa kế cổ phiếu chưa thuộc quyền sở hữu

Chủ đề   RSS   
 • #402526 14/10/2015

  Xử phạt kê khai thuế do thừa kế cổ phiếu chưa thuộc quyền sở hữu

  Kính gửi: Luật sư

  Theo Quy chế số 22/QĐ-VSĐ ngày 13/3/2015 làm hồ sơ di sản thừa kế cổ phiếu và tiền trong tài khoản chứng khoán của người đã chết, các bước là: (1) Biên bản phân chia di sản thừa kế có xác nhận của công chứng, (2) Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, (3) Lập văn bản theo mẫu kèm các giấy tờ khác lên VSD để chuyển quyền sở hữu do thừa kế.

  Bước 1 xong ngày 19/9/2015; Bước 2 làm tại Cục thuế Hà Nội từ 13/10/2015. Cục thuế Hà Nội lập Biên bản xử phạt, vì tôi kê khai chậm 14 ngày.

  Tôi đã làm việc với Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu), cho biết: Di sản thừa kế nêu trên vẫn thuộc quyền sở hữu của người chết, tôi không thể giao dịch hoặc rút tiền ra được, chừng nào chưa làm xong thủ tục chuyển quyền sở hữu.

  Việc Cục thuế Hà Nội phạt như vậy có đúng không? Quy chế số 22/QĐ-VSĐ có điểm nào chưa phù hợp?

   
  2264 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận