Xử phạt hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #364208 23/12/2014

  chutridai

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:23/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xử phạt hành chính

  Thưa luật sư, e bị cảnh sat giao thông lập biên bản nhưng không ghi rõ số tiền phạt vậy biên bản đó đã hợp lệ chưa, nếu chưa thì biên bản có hiệu lực không

   
  3071 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #364356   23/12/2014

  quanghuylawyer
  quanghuylawyer

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2014
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 546
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 37 lần


  Mẫu 13

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ……./ BB-VPHC

   

   

  BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 2

  Căn cứ:3 ..................................................................................................................

  Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày …. tháng ……. năm ………. tại ................................

  Chúng tôi gồm:4

  Họ và tên:……………………………., Ngạch bậc/Chức vụ: .....................................

  Họ và tên:……………………………., Ngạch bậc/Chức vụ: .....................................

  Họ và tên:……………………………., Ngạch bậc/Chức vụ: .....................................

  Với sự chứng kiến của:5..........................................................................................

  Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:6

  Ông (bà)/tổ chức: ....................................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh …………………………………… Quốc tịch:.........................

  Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ............................................................................

  Địa chỉ:.....................................................................................................................

  Có giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc GPLX cơ giới đường bộ/Quyết định thành lập hoặc ĐKKĐ số………………..Cấp ngày:……………….. Nơi cấp:...........................................................................................

  Hạng xe được phép điều khiển ghi trong GPLX:7 .....................................................

  Đã có hành vi vi phạm hành chính:8 .........................................................................

  ...................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................

  Quy định tại9 ………………………………………………. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

  Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: 10....................................................................................

  Ý kiến của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: .......................................................................

  Ý kiến của người chứng kiến (nếu có): .......................................................................

  Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm: ................................................................

  Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

  ......................................................................................................................................

  Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:11 .......................................................

  Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

  Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt lúc …….giờ……ngày…../…../…… tại………………………………………………………………….. để giải quyết vụ việc vi phạm.

  Biên bản lập xong hồi .... giờ .... ngày .... tháng ... năm…..,được lập thành ……. bản có nội dung,giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản12 ,01 bản gửi cho người có thẩm quyền xử phạt, 01 bản lưu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

  Lý do người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm không ký Biên bản: ……………………………..

   

  Người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Người lập biên bản
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đại diện chính quyền cơ sở hoặc người chứng kiến 
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Người (hoặc đại diện tổ chức) bị thiệt hại
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Biên bản vi phạm là ghi nhận lại sự việc tại thời điểm bạn vi phạm có biểu mẫu theo quy định và trên biểu mẫu không có quy định ghi số tiền phạt nên theo tôi biên bản của Cảnh sát có hiệu lực.

  Bạn có thể đối chiếu biểu mẫu trên (Thông tư 05/2014/TT-BGTVT)

  Luật sư Đào Quang Huy - 0903189636

  luatsudaoquanghuy@gmail.com

  http://www.saigonvnlaw.vn/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quanghuylawyer vì bài viết hữu ích
  chutridai (24/12/2014)
 • #364417   23/12/2014

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 142 lần


  Chào bạn.

  Theo luật xử lý vi phạm hành chính thì:

  Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

  Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

  Nội dung biên bản không bắt buộc phải ghi mức phạt, mức phạt chỉ được ghi trong quyết định xử phạt.

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |