Xử lý vi phạm trong Nội quy nhà chung cư

Chủ đề   RSS   
  • #489818 17/04/2018

    Xử lý vi phạm trong Nội quy nhà chung cư

    Làm ơn cho chúng tôi biết, trong trường hợp Hội nghị nhà chung cư có hơn 50% đại diện chủ hộ biểu quyết tán thành hình thức phạt tiền trong Nội quy chung cư, thì Chủ đầu tư/ Ban Quản lý hoặc Ban Quản trị chung cư có được phép phạt tiền đối với hành vi vi phạm Nội quy quản lý sử dụng chung cư không? (Lưu ý, ớ đây không đề cập việc xử phạt hành chính bởi người có thẩm quyền xử phạt của Cơ quan chức năng).
     
    1216 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận