Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức

Chủ đề   RSS   
 • #515872 28/03/2019

  Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức

  Tổ chức trong Luật xử lý vi phạm hành chính được quy định như thế nào và bao gồm những loại nào? Cơ sở kinh doanh hộ gia đình có phải là tổ chức hay không? Tổ chức trong xử lý vi phạm hành chính có tư cách pháp nhân mới bị xử phạt vi phạm hành chính có đúng hay không?

  Xin cảm ơn!

   
  600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận