xử lý vi phạm hành chính

Chủ đề   RSS   
  • #264722 28/05/2013

    xử lý vi phạm hành chính

    xử lý tang vật là chất thải nguy hại trong vi phạm hành chính? Thành lập hội đồng tiêu hủy gồm những cơ quan nào?

     
    2215 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận