Xử lý vi phạm đối với hoá đơn lùi ngày.

Chủ đề   RSS   
 • #124905 20/08/2011

  Xử lý vi phạm đối với hoá đơn lùi ngày.

   Gửi Luật sư,

  Tôi muốn hỏi về việc xử phạt đối với hoá đơn ghi lùi ngày, những tình tiết nào đựoc xét là giảm nhẹ và điều kiện như thế nào thì đựơc xem xét là tình tiết giảm nhẹ.

  Kính mong quý vị giúp đỡ,

  Vũ Thuy Hạnh Nhung.
   
  3701 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #124962   20/08/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2714)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 907
  Được cảm ơn 1051 lần
  SMod

  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44 năm 2002 quy định:

  Điều 8:
  Tình tiết giảm nhẹ

  1. Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

  a) Người vi phạm hành chính đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

  b) Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi;

  c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra;

  d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

  đ) Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

  e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

  g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

  2. Ngoài những tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ có thể quy định những tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trong các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính.


  Điều 9. Tình tiết tăng nặng

  Chỉ những tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng:

  1. Vi phạm có tổ chức;

  2. Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực;

  3. Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm, ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm;

  4. Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác;

  5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;

  6. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm;

  7. Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính;

  8. Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

  9. Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

   
  Báo quản trị |