Xử lý trong trường hợp hóa đơn hết giá trị sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #485802 28/02/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Xử lý trong trường hợp hóa đơn hết giá trị sử dụng

  Mình cần hỗ trợ về trường hợp sau:

  Ngày 10/2/2017 Doanh nghiệp phát hiện ra số hoá đơn của công ty đã bị thông báo hết giá trị sử dụng do:

  1. Doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế nợ, do đó bị Chi cục thuế huyện thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng từ số 40-200 kể từ ngày 20/4/2016. Nhưng vì Kế toán không nhận được Thông báo từ bưu điện chuyển đến nên doanh nghiệp đã xuất hoá đơn số 40-60 ghi ngày 18/4/2016, số 61-78 ngày 28/4/2016. Cho tôi hỏi như vậy tất cả hoá đơn này (40-78 số) đều không có giá trị sử dụng có phải không?

  2. Do kế toàn không nhận được thông báo nên không biết hoá đơn bị hết giá trị sử dụng, kế toán vẫn lập hoá đơn các số nêu trên, giao cho khách hàng, và kê khai thuế đầu ra trên tờ khai thuế cho cơ quan thuế dựa trên hợp đồng, sổ sách kê toán và hoá đơn đã lập. Cho tôi hỏi, doanh nghiệp tôi phải làm sao với số hoá đơn không có giá trị sử dụng đã giao cho khách hàng. Trường hợp nếu các hóa đơn đã nêu là bất hợp pháp, vậy kế toán doanh nghiệp khai thuế bán ra đối với số hoá đơn này như đã khai trong Quý 2/2016 (tháng 4, 5, 6/2016) có đúng không? hay do hoá đơn không hợp pháp nên Công ty không phải khai thuế?

  3. Trường hợp công ty đóng phạt tiền thuế và giúp hoá đơn công ty có giá trị sử dụng trở lại vào ngày 15/2/2017, công ty có thể lập lại hoá đơn với nội dung các hàng hoá đã bán để giao cho khách hàng thay thế các hoá đơn đã bất hợp pháp nêu trên hay không? và cách kê khai thuế như thế nào trong Quý 1/2017 khi công ty đã kê khai số thuế này vào Quý 2/2016 như thế nào?

   
  3479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #485826   28/02/2018

  trong trường hợp này, mình nghĩ phương án là hủy những hóa đơn cũ hết giá trị sử dụng với khách hàng và làm hóa đơn mới có giá trị tương đương đủ điều kiện.

  Về căn cứ, Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

  Về hướng dẫn, Khoản 3, Điều 20; Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

  Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

   
  Báo quản trị |