xử lý tình huống trong chỉ định thầu

Chủ đề   RSS   
 • #351442 21/10/2014

  xử lý tình huống trong chỉ định thầu

  1.Cơ quan tôi đang thực hiện đấu thàu một số gói thầu mua sắm thiết bị, tuy nhiên tất các các HSĐX của Nhà thầu đều không đạt yêu cầu theo HSYC. Trong đó có HSĐX giá quá cao, có HSĐX không đạt về kỹ thuât, xuất xứ, model. Nguyên nhân do HSYC đưa ra chưa chính xác, thông số kỹ thuật của thiết bị khi làm HSYC đến khi nhà thầu nộp HSĐX thì không còn SX hoặc đã thay đổi model,  xuất xứ. Có một số thiết bị thống số không đạt như HSYC nhưng vẫn đảm bảo theo nhu cầu sử dụng, có thiết bị thống số khác nhưng theo mức tốt hơn trong HSYC, có những thiết bị nhà thầu dịch không chính xác như catalogue...Chúng tôi đã làm giải trình và đề nghị điều chỉnh nhưng cấp trên (cấp phê duyệt kinh phí và KHĐT) phải làm lại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (luật cũ là KHĐT). Vậy phải làm lại những gì. Có phải thông báo cho các Nha thầu không đạt không? Các nhà thầu này có được lựa chọn để chỉ định thầu nữa hay không?

  2. Khi làm HSYC và nhà thầu nộp HSĐX đang trong thời gian áp dụng luật đấu thầu cũ. Nhưng khi cấp trên xử lý thì áp dụng Điều 117.Nghị định 63/2013. Như vậy có đúng không?

  Kính mong Thư viện pháp luật giải đáp giúp đỡ!

   
  2886 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận