Xử lý tình huống.

Chủ đề   RSS   
 • #291020 11/10/2013

  Xử lý tình huống.

  Cháu có tình huống, xin Chú giải đáp giúp.

  Công ty TNHH Y được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh X ra Quyết định thành lập, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tháng 10/2012, Thanh tra tỉnh X đến công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Y. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, được Chủ tịch UBND tỉnh X phê duyệt. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty TNHH Y phản đối quyết định thanh tra vì cho rằng chỉ có Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh X mới có thẩm quyền thanh tra Công ty này.
  Theo đồng chí, hành vi của lãnh đạo Công ty TNHH Y có trái quy định pháp luật về thanh tra không? (phân tích và chứng minh nếu có hoặc không)? Thanh tra tỉnh X có thẩm quyền thanh tra doanh nghiệp này không? 
  Hãy nêu giải pháp xử lý?

  Mong nhận được hướng dẫn, giải đáp.

  Xin cảm ơn.

   
  4445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận