Xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn bị tạm giữ?

Chủ đề   RSS   
 • #558237 20/09/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn bị tạm giữ?

  Trường hợp CSGT tạm giữ GPLX để đảm bảo việc xử phạt, quá thời hạn xử phạt VPHC 1 năm, người vi phạm đến giải quyết, CSGT có được tiến hành giải quyết theo trình tự thủ tục hay không?

   
  599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558254   20/09/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Về vấn đề anh nêu, tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định trong trường hợp chỉ áp dụng phạt tiền thì CSGT có quyền tạm giữ GPLX đến khi người vi phạm thực hiện xong việc nộp phạt và tại khoản 8 Điều này cũng quy định thời hạn tạm giữ GPLX là 07 ngày kể từ ngày tạm giữ. Thời gian này có thể bị kéo dài nhưng tối đa không quá 30 ngày khi vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải xác minh thêm.

  Nếu hết thời hạn tạm giữ theo quy định trên mà người vi phạm vẫn không chấp hành nộp phạt mà không có lý do chính đáng thì người có thẩm quyền phải xử lý GPLX theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP):

  "8. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 17. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ

  1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định.

  2. Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành".

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu người vi phạm không đến nộp phạt và nhận GPLX thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định tịch thu và có thể tiêu hủy theo quy định tại Điều 109 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

  Anh phải xử lý theo trình trình tự quy định như trên anh nhé. Ngoài ra, trong 30 ngày thông báo công khai mà người vi phạm giao thông đến nộp phạt để nhận lại GPLX thì có thể phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp (khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).

  Cơ quan thu tiền phạt căn cứ vào quyết định xử phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt (khoản 6 Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (21/09/2020)