Xử lý tài sản khi cho tặng DNTN

Chủ đề   RSS   
 • #131381 16/09/2011

  phucthien82

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xử lý tài sản khi cho tặng DNTN

  Trước ngày 31/03/2011, ông A là chủ doanh nghiệp tư nhân X, nhưng do phải tập trung cho việc học tập, phải đi học xa,  nên ông A đã làm thủ tục tặng, cho doanh nghiệp tư nhân cho bố ruột, là ông B.

              Ngày 31/03/2011, Sở Kế hoạch đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  với cùng MST và Chủ doanh nghiệp là Ông B.

             Đến 10/8/2011, cơ quan Thuế đã tiến hành kiểm tra, quyết toán và xác định tại thời điểm chuyển giao cho ông B, tài sản của doanh nghiệp X gồm:

  - Hàng hóa tồn kho:                               xxxxxxxxxx       đồng

  - Tài sản cố định:                                 xxxxxxxxxx      đồng

  - CCDC:                                              xxxxxxxxxx        đồng.

              Tương ứng, thuế GTGT đầu vào (thuế suất 10%):

  - Hàng hóa tồn kho:                               xxxxxxxx        đồng

  - Tài sản cố định:                                    xxxxxxxx      đồng

  - CCDC:                                                 xxxxxxxx     đồng.

              Tổng cộng Thuế GTGT đầu vào của Doanh nghiệp còn tồn tại thời điểm chuyển giao là: xxxxxxxx đồng.

              Theo nội dung của Phụ lục hợp đồng ký ngày 10 tháng 04 năm 2011 giữa ông A và ông B có nêu: Ông B từ ngày 25/3/2011 chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như được hưởng quyền lợi của DN  mà ông A chuyển sang. Mọi hoạt động của DN trước đây sẽ do chủ doanh nghiệp mới là ông B chịu trách nhiệm. Ông A chuyển giao toàn bộ khối lượng hàng hóa tồn kho, công nợ và số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của DN đến thời điểm 25/03/2011 cho Chủ doanh nghiệp mới là ông B.  

              Việc cho, tặng doanh nghiệp chúng tôi tức là ông A cho tặng bố đẻ của mình là ông B toàn bộ hàng hóa tồn kho, tài sản cố định, CCDC của doanh nghiệp chứ hoàn toàn không phải là mua bán hay giải thể. Sau ngày 31/03/2011, Doanh nghiệp do ông B làm Chủ doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường với mã số thuế, ngành nghề kinh doanh và trụ sở...như trước.

               Số hàng hóa còn tồn kho này doanh nghiệp chúng tôi đã bán ra và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đến thời điểm hiện nay.

              Xin luật sư cho chúng tôi được biết, Doanh nghiệp chúng tôi có được chuyển hàng hóa tồn kho, tài sản cố định, CCDC cũng như phần thuế GTGT của hàng hóa tồn kho, tài sản cố định, CCDC của Doanh nghiệp tại thời điểm đổi chủ doanh nghiệp cho chủ mới để doanh nghiệp chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động bình thường hay không?

              Xin chân thành cảm ơn!

   
  4349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận