Xử lý khi đăng ký sai tên thành viên hội đồng cổ đông?

Chủ đề   RSS   
 • #509171 30/11/2018

  TruongMinhToan
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9292
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 183 lần


  Xử lý khi đăng ký sai tên thành viên hội đồng cổ đông?

  Bên mình có đánh sai tên của thành viên hội đồng cổ đông và đã gửi lên Sở kế hoạch đầu tư thay đổi vốn từ lần trước, giờ cũng làm thay đổi nâng vốn, giấy tờ cũng vẫn để tên bị nhầm. Mọi người có thể gửi giúp mình văn bản, hướng dẫn nào về việc xin điều chỉnh tên cổ đông không? vì lần trước thay đổi gửi lên sở trong danh sách góp vốn đã nhầm tên đệm của cổ đông đó rồi.

   
  851 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509364   03/12/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1039)
  Số điểm: 10148
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 251 lần


  Về trường hợp nêu trên thì nếu như tên cổ đông này bị ghi sai trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể làm theo hướng xin hiệu đính thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT:

  "Điều 13. Hiệu đính thông tin đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

  Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.

  2. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục V-6 ban hành kèm theo Thông tư này đến doanh nghiệp và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo.

  3. Việc hiệu đính thông tin trong Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này."

  Còn nếu như tên của người này không có tên trong giấy đăng ký kinh doanh (tức là sai sót chỉ nằm trong hồ sơ nộp lên Sở KHĐT chứ không ghi nhận vào giấy đăng ký kinh doanh) vậy thì hiện tại không có thủ tục để điều chỉnh mà thực tế nếu cần thiết, đơn vị có thể làm công văn gửi Sở KHĐT trình bày sai sót và làm lại bộ hồ sơ với tên đúng (sai cái nào thì làm lại cái đó) để gửi Sở KHĐT, đề nghị họ cập nhật hồ sơ lại trong hệ thống của Sở.

   

   
  Báo quản trị |