xử lý hóa đơn sai

Chủ đề   RSS   
  • #214330 18/09/2012

    xử lý hóa đơn sai

    xin cho biết cách thức xử lý khi hóa đơn bán hàng ghi sai thuế suất?

     
    4580 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận