Xử lý hóa đơn điện tử bị sai thông tin khách ?

Chủ đề   RSS   
 • #567042 28/01/2021

  tuananh_87

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2020
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Xử lý hóa đơn điện tử bị sai thông tin khách ?

  Cho em hỏi về hóa đơn điện tử ạ!

  Vào tháng 06 bên em có xuất hóa đơn bán hàng cho khách. Hôm nay khách liên hệ lại nói thông tin khách bị sai (do khách đưa thông tin sai). Vậy giờ em hóa đơn điều chỉnh thông tin khách hàng đúng không ạ ? Ngoài ra em cần làm biên bản gì không để hợp lệ về thuế ạ . Em cảm ơn. Tháng 06 thuộc quý 2, bên em đã kê khai thuế rồi ạ.

   
  326 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuananh_87 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567043   28/01/2021

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  GIẢI ĐÁP: Hóa đơn điện tử

  1. Đối với hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

  Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC, trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

  - Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

  + Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót;

  + Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;

  - Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng:

  + Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

  + Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

  + Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

  2. Đối với hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC, trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

  - Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

  + Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

  + Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

  - Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng:

  + Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

  + Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua.

  + Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian theo quy định tại Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC đến cơ quan thuế.

  Về vấn đề khai thuế, căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 khi doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

   
  Báo quản trị |