xóa nợ tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #316636 04/04/2014

  xóa nợ tiền sử dụng đất

  Năm 2007 tôi có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận, nhưng vì chưa có điều kiện thanh toán nên ghi nợ tiền sử dụng đất (trên bìa đỏ có ghi:'Nợ tiền sử dụng đất" vào ngày 25/6/2008).

  Nay tôi muốn trả nợ tiền sử dụng đất thì phải thực hiện như thế nào?tôi có được trả dần hay phải trả 1 lúc?tiền sử dụng đất tính theo thời điểm cấp giấy chứng nhận hay tính tại thời điểm trả nợ?

  Kính mong Luật sư giúp đỡ.Xin cảm ơn.

   
  6363 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #316712   04/04/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp còn ghi nợ được quy định khác nhau cho mỗi trường hợp, cụ thể như sau:
   
  * Theo Điều 17 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, mà đất đó đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn nợ tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   
  * Theo Điều 8 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ, sung thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất:
   
  - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ thì khi thanh toán nợ, hộ gia đình, cá nhân được thanh toán theo số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận.
   
  - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ thì nay được áp dụng thanh toán nợ theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể:
   
  + Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hộ gia đình, cá nhân đến Cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ thì hộ gia đình, cá nhân được trả nợ theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xác định tiền sử dụng đất phải trả đối với diện tích trong hạn mức, diện tích ngoài hạn mức thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 1.5 (1.5.2) khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
   
  + Trường hợp sau 5 năm, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì thực hiện việc thanh toán nợ theo như quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 Thông tư này: Số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (= tiền sử dụng đất còn nợ/tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm trả nợ là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở), là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với diện tích vượt hạn mức).
   
  Vậy, bạn có thể căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và áp dụng với trường hợp của gia đình mình để xác định được mức thanh toán nợ tiền sử dụng đất.
   
  Theo http://www.moj.gov.vn
   
  Báo quản trị |  
 • #316715   04/04/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn.

  Bạn đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 2008 và được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 25/06/2008. Thời hạn ghi nợ tối đa là 5 năm.

  Hiện tại là đã quá hạn. Bạn phải đến chi cục thuế để nhờ tính lại mức thuế theo giá đất năm 2014.

  Tuy nhiên, do giá đất 2 năm nay thường không thay đỗi nên số tiền đóng có thể không thay đổi (dù chi cục thuế theo thủ tục phải tính lại). 

  Khi đóng phải đóng hết một lần. 

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 04/04/2014 04:32:46 CH
   
  Báo quản trị |