DanLuat 2015

Xin xóa

Chủ đề   RSS   
 • #341196 26/08/2014

  Xin xóa

  Theo qui định trong TT45 về TSCĐ thì: "Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn."

  - Nếu đất đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì tăng TSCĐ gồm cả chi phí san lấp và khấu hao theo thời gian sử dụng.

  - Nếu đất ko đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì hạch toán vào TK 242 gồm cả chi phí san lấp và phân bổ theo thời gian thuê.

  Cập nhật bởi venhadicon ngày 27/08/2014 07:32:49 SA
   
  1822 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-