Xin tư vấn về hợp đồng kinh tế

Chủ đề   RSS   
 • #70164 24/11/2010

  leThanhphong123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin tư vấn về hợp đồng kinh tế

  Luật sư vui lòng cho hỏi: tại sao Chủ tịch hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kinh tế mà hợp đồng đó bị xem là vô hiệu

  Xin chân thành cảm ơn!
   
  10124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #70212   24/11/2010

  luatsuvan
  luatsuvan
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (149)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp ,tôi xin có tư vấn như sau:


  Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11:

  Điều 111. Chủ tịch Hội đồng quản trị

  1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

  2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

  b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

  d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  đ) Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;

  e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

  Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

  b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

  Như vậy cần phải căn cứ vào điều lệ của công ty có quy định chủ tịch hội đồng quản trị có là người đại diện theo pháp luật của công ty hay không,thẩm quyền ký kết hợp đồng của giám đốc hoặc tổng giám đốc... thì mới xác định được.

  Chào thân ái,
  Luật sư Bùi Thị Thùy Vân

   
  Báo quản trị |  
 • #73632   16/12/2010

  Nếu một luật sư tư vấn mà mỡ đầu bằng câu'' chào bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau" tiếp đến là.......điều 5 quy định như sau..... điều 10 quy định như sau...". Rồi sau đó kết thúc bằng ...lời chào thân ái và kính chúc sức khoẻ mà không giải thích gì thêm thì ...po tay.com lun.

  Tôi nghĩ rằng không phải ai đọc các quy định của pháp luật cũng hiểu hết ý nghĩa của những quy định đó. trong các quy phạm pháp luật có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà đòi hỏi những người có kiến thức pháp luật mới hiểu hết.


  Do vậy Luật sư mà tư vân theo kiểu trích dẫn pháp luật thì khó khăn cho người hỏi lắm.

  Trân trọng.
   
  Báo quản trị |  
 • #73824   17/12/2010

  luatsuvan
  luatsuvan
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (149)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn.

  Nhưng vì có khá nhiều câu hỏi vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng,không như tư vấn 1 hồ sơ cụ thể nên để đỡ mất thời gian trao đổi qua lại quá nhiều nên tôi thường phải dùng việc trích dẫn luật để người hỏi có thể tìm hiểu cho trường hợp của mình.

  Còn nếu người hỏi vẫn cần có lời tư vấn cụ thể và giải pháp cho vấn đề của mình thì xin vui lòng gửi cho tôi đầy đủ hồ sơ hay thông tin chi tiết về vụ việc để tôi nghiên cứu mới có thể tư vấn cụ thể được.

  Hi vọng lời giải thích của tôi có thể làm bạn thấy thông cảm và hài lòng!

  Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

  Trân trọng

  Luật sư Bùi Thị Thùy Vân
   
  Báo quản trị |  
 • #73923   17/12/2010

  nkkhuy
  nkkhuy
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2010
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 4573
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 65 lần


  Chào bạn!

  Việc của bạn cũng khá đơn giải thôi. Bạn có thể xem qua trong bản điều lệ công ty của bạn, và một số văn bản thỏa thuận khác giữa các thành viên trong công ty để làm rõ vai trò của vị chủ tịch hội đồng quản trị này là như thế nào. Từ đó bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
  Vì sự việc bạn nêu ngắn gọn quá nên chúng tôi cũng chỉ có khả năng tư vấn như vậy thôi.

  Trân trọng!

  nguyenhuylaw@gmail.com

  Phone: 0906.597.179

   
  Báo quản trị |  
 • #74502   21/12/2010

  phuongthuy080888
  phuongthuy080888

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật sư vui lòng cho hỏi:

  Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án A tại một khu đất cụ thể thì trong hợp đồng đó có cần áp dụng điều luật gì hay không? Vì trong hợp đồng này tôi chỉ thấy các điều lệ do các bên tham gia tự đưa ra nhưng không áp dụng bất kỳ bộ luật nào, như vậy liệu có đủ điều kiện ràng buộc hai bên tham gia hợp đồng không nếu có trường hợp xảy ra tranh chấp?

  Trân trọng cảm ơn.


   
  Báo quản trị |  
 • #74643   22/12/2010

  luatsuvan
  luatsuvan
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (149)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Chào bạn,

  Vì thông tin bạn cung cấp qúa chung chung nên tôi chỉ có thể tư vấn chung chung như thế này:

  Hợp đồng là sự thỏa thuận tự nguyện,bình đẳng,thiện chí,hợp tác của các bên, mà không vi phạm điều cấm của pháp luật và trái với đạo đức xã hội,về việc xác lập,thay đổi,chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên.

  1 hợp đồng có thể chịu sự điều chỉnh của rất nhiều quy định pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như luật doanh nghiệp,luật đất đai,luật thương mại….

  Cho nên,để biết liệu các điều khỏan được thỏa thuận trong hợp đồng có đủ chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi có tranh chấp xảy ra hay không cần phải nghiên cứu hợp đồng cho từng trường hợp cụ thể thì mới có thể trả lời được.

  Nếu bạn cần tư vấn cụ thể cho trường hợp của bạn,xin vui lòng liên hệ lại.
  Trân trọng

  Luật sư Bùi Thị Thùy Vân
  ĐTDĐ: 0934849847

   
  Báo quản trị |  
 • #77390   06/01/2011

  khuong_thu
  khuong_thu

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:09/10/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

  Thông tin bạn hỏi chưa được cụ thể, tôi có ý kiến sau:

           Vì Công ty là pháp nhân nên người ký kết hợp đồng kinh tế phải là đại diện theo pháp luật của Cty. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng sẽ bị vô hiệu nếu trong Điều lệ Cty và đăng ký kinh doanh của Cty ghi người đại diện theo pháp luật không phải là Chủ tịch HĐQT.

         Giả sử trường hợp của bạn hỏi Chủ tịch HĐQT không là người đại diện theo pháp  luật của Công ty nhưng được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền bằng văn bản về việc ký hợp đồng, thì hợp đồng đó không vô hiệu.

  Chúc bạn thành công.

   
  Báo quản trị |  
 • #117178   12/07/2011

  hoanghiep_lawyer
  hoanghiep_lawyer

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 129
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Mình thấy không hài lòng với câu trả lời của bạn luatsuvan. Một câu hỏi rất đơn giản mà bạn trích mấy điều luật ra rồi cuối cùng không giải quyết điều gì.
  Câu hỏi này rất đơn giản, để xem hợp đồng có hiệu lực hay không thì phải căn cứ xem chủ tịch hội đồng quản trị có phải là người đại diện theo pháp luật không (xem trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư). Một nguyên tắc đặt ra là người ký kết hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ là:
  1. Là người đại diện theo pháp luật nhưng không được ký kết hợp đồng (xem trong điều lệ quy định như thế nào về thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật như trường hợp thẩm quyền thuộc về thẩm quyền của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông).
  2. Không phải là người đại diện theo pháp luật nhưng vẫn được ký kết hợp đồng. Đối với trường hợp người ký kết hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật thì xem có văn bản ủy quyền không, điều lệ có quy định trường hợp nào người không phải là đại diện theo pháp luật ký không.
  Từ đó mình có thể biết là hợp đồng có vô hiệu hay không.
  Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #119383   22/07/2011

  congtyhoabinh
  congtyhoabinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2009
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Vấn đề này quá đơn giản sao phải tranh cãi là gì
  - Ai là người ký hợp đồng, rõ ràng là người đại diện theo pháp luật, những không phải trong mọi trường hợp người đại điện theo pháp luật đều có đủ thẩm quyền để ký:

  VD; Đối với các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% giá trị tài sản của công ty (theo bản cáo tài chính gần nhất), thì thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng không phải là HĐQT ký, mà họ họp ra nghị quyết ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký (có thể là TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT), trong trường hợp này không được ủy quyền lại cho người khác.

  Có những trường hợp cần có ý kiến của Đại hội cổ đồng, VD Hợp đồng giao dịch có tính chất nội bộ, giao dịch mua lại trên 10% cổ phần ......

  Do vậy, tuy các quan hệ, mà cần các thủ tục khác nhau, tôi khuyên bạn nên tới văn phòng LS + hồ sơ để họ phân tích và đưa ra ý kiến cụ thể và chính xác.
  Cập nhật bởi congtyhoabinh ngày 23/07/2011 10:05:26 SA
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: