Xin tư vấn tình huống

Chủ đề   RSS   
 • #203889 27/07/2012

  Xin tư vấn tình huống

  Hiện nay Trung tâm Dạy nghề Hoa sữa đang sử dụng diện tích 11.826,9 m2 đất tại địa bàn thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, trong đó:

  • Có 500 m2 đất do UBND xã Thạch Vĩnh cấp từ năm 2007;
  • Có 4.230 m2 đất tại xứ đồng Chìu, Trung tâm mua lại phần tài sản trên đất của ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Xí nghiệp gạch thị xã Hà Tĩnh;
  • Phần diện tích còn lại 7906,9 m2 không có hồ sơ gì.

  Theo bản đồ Điạ chính đo đạc theo QĐ số 371 của UBND xã Thạch Vĩnh lập năm 1997 thì khu đất hiện Trung tâm Dạy nghề Hoa sữa đang sử dụng thuộc thửa số 368, tờ bản đồ…., diện tích 11 237 m2, loại đất Lò gạch, không ghi chủ sử dụng trong sổ Mục kê; Theo bản đồ  Địa chính của  UBND xã Thạch Vĩnh được chỉnh lý năm 2004, thi khu đất này thuộc thửa số 493, tờ bản đồ số 16, diện tích thửa là 19686 m2, tên chủ sử dụng là UBND xã.

  Nguồn gốc sử dụng đất cụ thể như sau:

  *.  Đối với phần diện tích 500 m2 đất UBND xã Thạch Vĩnh cấp:

  Trên cơ sở đơn xin cấp đất để xây dựng trụ sở của Trung tâm Dạy nghề Hoa sữa, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Vĩnh đã xét và đồng ý cho sử dụng một lô đất để làm trụ sở dạy nghề khuyết tật mồ côi tại xã Thạch Vĩnh. Ngày 04/5/2007 UBND xã Thạch Vĩnh có thông báo (không số) cấp 500 m2 đất cho ông Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hoa sữa và thu tiền sử dụng đất (theo giá đất ở) với số tiền là 130.000 đồng. Ngày 05/5/2011, ông Phạm Công Ngụ đã được Hội đồng giao đất xã Thạch Vĩnh đã bàn giao đất tại thực địa. Vị trí kích thước lô đất như sau:

   + Phía Đông giáp đất tập thể lò gạch cũ;

   + Phía Bắc giáp đất ao hồ tập thể quản lý;

   + Phía Tây giáp đất vườn hộ ông Khai xóm Vĩnh Sơn;

       + Phía Nam giáp hành lang đường Tỉnh lộ 3 (cách 15m tính từ mép đường trở ra).

  Chiều dài Đông - Tây 25m, Bắc - Nam 20m (có sơ đồ kèm theo),

  *. Đối với phần diện tích 4.230 m2 đất mua lại của ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Xí nghiệp gạch thị xã Hà Tĩnh: 

  Nguyên khu đất này, trước đây HTX Tây Vĩnh, xã Thạch Vĩnh giao cho Sở Công an Hà Tĩnh diện tích 4.230 m2 đất tại xứ đồng Chìu để sản xuất gạch (có Biên bản ngày 06/01/1993) và thu tổng số tiền 1.300.000 đồng. Tháng 12/1993 Công an Hà Tĩnh chuyển nhượng  lại tài sản cho Xí nghiệp gạch thị xã Hà Tĩnh (ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Xí nghiệp ký văn bản bàn giao ngày 25/4/1994). Về giá trị tài sản được xác định tại biên bản lập ngày 09/12/1993 với số tiền 21.370.000 đồng. Tại văn bản bàn giao không thể hiện vị trí, ranh giới khu đất và cũng không xác định việc chuyển quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp gạch thị xã Hà Tĩnh. Việc lập văn bản bàn giao chỉ do các cá nhân đứng tên, không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan quản lý. Ngày 30/4/2007, ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh viết giấy nhượng lại toàn bộ tài sản trên đất và mặt bằng cho ông Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hoa Sữa (diện tích sang nhượng 4.230 m2). Qua kiểm tra nhận thấy các văn bản chuyển giao đất từ các chủ sử dụng nêu trên đều không ghi rõ phạm vi, ranh giới khu đất.

  *. Trong quá trình sử dụng đất, Trung tâm dạy nghề Hoa Sữa có lấn chiếm đất, san lấp mặt bàng, xây dựng công trình trên phần diện tích do UBND xã quản lý. Việc này UBND xã Thạch vĩnh đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Trung tâm dạy nghề Hoa Sữa giải tỏa công trình xây dựng trái phép, nhưng Trung tâm không thực hiện (Thông báo số 14 TB/UBND ngày 06/8/2007; Thông báo số01/TB-UBND ngày 01/12//2009; Thông báo số10/TB-UBND ngày 20/10/2010; Thông báo số06/TB-UBND ngày 30/8/2011…và có Báo cáo số14/BC-UBND ngày 01/11/2011 gửi UBND huyện Thạch Hà vệ việc lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép của Trung tâm dạy nghề Hoa sữa). Tại Thông báo số 14 TB/UBND ngày 06/8/2007 của UBND xã Thạch Vĩnh có nội dung: “ Trung tâm chỉ được phép SXKD và xây dựng trên diện tích đã được cấp 500 m2. Còn ngoài diện tích trên xã yêu cầu đình chỉ ngừng các hoạt động như SXKD…”.

  Trong quá trình sử dụng đất tại khu đất nêu trên, Trung tâm dạy nghề Hoa Sữa không trực tiếp cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất tại vị trí khu đất Trung tâm đang sử dụng. 

  xin ý kiến xử lý của Luật sư? Xin chân thành cảm ơn!

   
  3753 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #204314   30/07/2012

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  *500m2 mà UBND xã giao:

  Căn cứ theo điều 37 luật đất đai năm 2003:

  Điều 37. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người VN định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

  2. UBND huyện, quận, thị xã, TP. thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với HGĐ, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

  3. UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không được ủy quyền.

  Như vậy UBND xã đã giao đất không đúng thẩm quyền

  * 4.230m2 nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Tiến Hòa:

  1/ Căn cứ theo Điều 13 luật đất đai năm 1987:

  3- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương quyết định:

  a) Giao đất cho các tổ chức kinh tế quốc doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp;

  b) Giao đất để sử dụng vào mục đích khác không phải sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong phạm vi sau đây:

  Từ 1 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp, đất có rừng, đất khu dân cư và từ 2 ha trở xuống đối với đất hoang, đồi núi cho mỗi công trình không theo tuyến.

  Từ 3 ha trở xuống đối với đất nông nghiệp, đất có rừng, đất khu dân cư và từ 5 ha trở xuống đối với đất hoang, đồi núi cho mỗi công trình theo tuyến.

  c) Giao đất chuyên dùng để sử dụng vào mục đích chuyên dùng, trừ đất thuộc vùng lãnh hải.

  d) Xét duyệt kế hoạch giao đất khu dân cư nông thôn để nhân dân làm nhà ở theo định mức hàng năm đã được Hội đồng bộ trưởng xét duyệt cho mỗi loại xã.

  đ) Giao đất khu dân cư thuộc nội thành nội thị theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

  4- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định:

  a) Giao đất cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và cá nhân để sử dụng lâu dài vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;

  b) Giao đất chưa sử dụng cho các tổ chức và cá nhân sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;

  c) Giao đất khu dân cư nông thôn cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương xét duyệt.

  5- Uỷ ban nhân dân quận có thẩm quyền giao đất quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4 của Điều này.

  6- Hội đồng bộ trưởng quy định trình tự, thủ tục giao các loại đất. Cơ quan quản lý đất đai của trung ương và địa phương, giúp Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân các cấp trong việc giao đất.

  Vậy Hợp tác xã Tân Vĩnh Không có quyền giao đất cho Sở Công an Tỉnh Hà Tĩnh

  2/ Theo điều 23, 24 luật đất đai năm 1993:

  Sở Công an Tỉnh Hà Tĩnh không có quyền giao đất cho Xí nghiệp gạch Thị xã Hà Tĩnh và Xí nghiệp gạch Thị xã Hà Tĩnh cũng không có quyền giao đất cho ông Nguyễn Tiến Hòa – Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm, từ đó việc chuyển nhượng giữa ông Nguyễn Tiến Hòa và ông Phạm Công Ngụ là không đúng quy định của pháp luật.

  * Phần đất 7906,9m2 chưa xác định được rõ nguồn gốc:

  Qau các tài liệu bản đồ Điạ chính đo đạc theo QĐ số 371 của UBND xã Thạch Vĩnh lập năm 1997 thì khu đất hiện Trung tâm Dạy nghề Hoa sữa đang sử dụng thuộc thửa số 368, tờ bản đồ…., diện tích 11 237 m2, loại đất Lò gạch, không ghi chủ sử dụng trong sổ Mục kê; Theo bản đồ  Địa chính của  UBND xã Thạch Vĩnh được chỉnh lý năm 2004, thi khu đất này thuộc thửa số 493, tờ bản đồ số 16, diện tích thửa là 19686 m2, tên chủ sử dụng là UBND xã. Thì phần đất này thuộc quyền quản lý sử dụng của Nhà nước

  Phương hướng giải quyết:

  1/ Phần diện tích 500m2:

  - UBND huyện kiến nghị UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi

  - Yêu cầu UBND xã trả lại số tiền đã thu

  - Họp UBND xã để rút kinh nghiệm và phê bình khiển trách người đứng đầu

  - UBND huyện kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương xem xét kiến nghị UBND Tỉnh giao đất cho Trung Tâm dạy nghề Hoa Sữa tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật

  2/ Phần diện tích 4.230m2:

  - UBND huyện kiến nghị UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi

  - Ra quyết định yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn trả lại nhưng số tiền cho nhau

  -  UBND huyện kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương xem xét kiến nghị UBND Tỉnh giao đất cho Trung Tâm dạy nghề Hoa Sữa tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật

  3/ Phần diện tích 7.906,9m2:

  - UBND huyện yêu cầu UBND xã có báo cáo nguồn gốc quá trình sử dụng tại khu đất trên

  - UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với  Trung Tâm dạy nghề Hoa Sữa về hành vi chiếm dụng đất công trái phép, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

  Có một vài ý kiến với bạn vậy, có gì mọi người đóng góp thêm.

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |