[Xin tư vấn điều chỉnh báo cáo sau khi quyết toán thuế]

Chủ đề   RSS   
 • #345152 18/09/2014

  [Xin tư vấn điều chỉnh báo cáo sau khi quyết toán thuế]

  Chào luật sư!

  tháng 8/2014, Công ty em vừa thực hiện  việc quyết toán thuế từ năm 2009 đến hết năm 2013.

  Sau khi quết toán, đoàn kiểm tra đã ra quyết định phạt, truy thu thuế và xác định lại lợi nhuận sau thuế các năm.

  em muốn nhờ luật sư tư vấn về việc xử lý chênh lệch giữa lợi nhuận thuế xác định và lợi nhuận trên báo cáo đã nộp.

  cụ thể là:

  năm 2010: đoàn kiểm tra kết luận tăng thu nhập chịu thuế thêm 102.801.389 đồng

  năm 2011: đoàn kiểm tra kết luận tăng thu nhập chịu thuế thêm 18.000.000   đồng

  năm 2012: đoàn kiểm tra kết luận tăng thu nhập chịu thuế thêm 283.933.643 đồng

  năm 2013: đoàn kiểm tra kết luận tăng thu nhập chịu thuế thêm 234.119.988 đồng

   dẫn đến lợi nhuận lũy kế tính đến 31/12/2013 tăng lên.

  Như vậy , trường hợp không phải điều chỉnh báo cáo các năm trước, năm 2014 hạch toán ra sao để báo cáo  cuối năm phản ánh đúng được lợi nhuận lũy kế trên BCĐ KT.

  Nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn để em có thể điều chỉnh đúng báo cáo và đúng quy định nữa.

  Em cám ơn luật sư rất nhiều!

   

   
  2363 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận