Xin tư vấn cho em hợp đồng cuối cùng là loại hợp đồng gì ạ?

Chủ đề   RSS   
 • #544236 26/04/2020

  Xin tư vấn cho em hợp đồng cuối cùng là loại hợp đồng gì ạ?

  Thưa Luật sư

  A ký kết 02 hợp đồng lao động xác định 12 tháng với công việc là nhân viên phục vụ khách hàng( tháng 12/2013 đến 12/2014 và từ tháng 12/2014 đến 12/2015). Sau khi hợp đồng thứ 2 hết thời hạn, A không muốn ký tiếp HĐLĐ, A và công ty đã thanh lý hợp đồng và giải quyết xong các quyền lợi theo hợp đồng.

  Đến tháng 8/2016, A trở lại công ty làm việc, được công ty ký HĐLĐ xác định thời hạn 36 tháng(từ 8/2016 đến 8/2019). Sau khi hết hạn, A ký tiếp hợp đồng từ 01/8/2019 đến ngày 01/8/2020, công việc là nhân viên phục vụ khách hàng, lương 4.000.000 đồng/tháng, số ngày làm việc là 26 ngày/tháng, giờ làm việc là 8h/ngày.

  Xin Luật sư tư vấn cho em hợp đồng cuối cùng là loại hợp đồng gì ạ??

  Cảm ơn Luật sư!

   
  625 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn diemhuynhptt@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544350   27/04/2020

  HĐ ký ngày 01/08/2019 đến ngày 01/08/2020 là loại Hợp đồng xác định thời hạn thuộc Điểm b khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn locxuannguyen95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/04/2020)
 • #544646   29/04/2020

  Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 định nghĩa về hợp đồng xác định thời hạn thì:

  - Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  Như vậy, hợp đồng kéo dài trong thời gian từ ngày 1/8/2019 đến ngày 1/8/2020 là hợp đồng xác định thời hạn.

  Tuy nhiên, A cần lưu ý thêm là trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012.

   

   
  Báo quản trị |