DanLuat 2015

Xin nhờ giải thích giùm Luật doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #200064 10/07/2012

  Xin nhờ giải thích giùm Luật doanh nghiệp

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp!

  Hiện nay tôi có vướng mắc về một số điều khoản của Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005, như sau:

  - Tại khoản 1, điều 102: "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

  - Tại khoản 3, điều 104: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định".

  ...

  Cho tôi xin hỏi:

  1. Cụm từ: "Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định" là tỷ lệ gì, được tính như thế nào?

  2. Giả sử: Số cổ đông đại diện thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ là 65% tổng số phiếu biểu quyết, nhưng tổng số phiếu biểu quyết này tương ứng với dưới 65% tổng số cổ phần thì phần sửa đổi, bổ sung Điều lệ có được Đại hội đồng cổ đông thông qua hay không?

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Cập nhật bởi inseco ngày 10/07/2012 02:50:29 CH Cập nhật bởi inseco ngày 10/07/2012 02:49:18 CH Cập nhật bởi inseco ngày 10/07/2012 02:45:36 CH
   
  4048 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #200091   10/07/2012

  chaulevan
  chaulevan
  Top 75
  Lớp 8

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 10998
  Cảm ơn: 339
  Được cảm ơn 587 lần


  Chào bạn,

  Về vấn đề bạn hỏi tôi xin đưa ra ý kiến như sau:

  1.Cum từ "tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định" nói trên được hiểu là pháp luật quy định, để một cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành, số cổ đông tham dự phải đại diện cho ít nhất là 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, các công ty cổ phần, tùy vào điều kiện cụ thể của công ty mình, có thể quy định trong Điều lệ một tỷ lệ khác cao hơn tỷ lệ Luật doanh nghiệp đã quy định(Ví dụ có thể quy định tỷ lệ này là 70%, 75%...). Trong trường hợp này, khi tổ chức ĐHĐCĐ, công ty phải tuân thủ theo tỷ lệ mà Điều lệ công ty đã quy định.

  2. Tại khoản 3b, Điều 104, Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: Quyết định của ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được ít nhất là 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Do đó, rõ ràng là nếu phần sửa đổi bổ sung Điều lệ mà mới chỉ có 65% tổng số phiếu biểu quyết thì rõ ràng là không thể thông qua được rồi.

  Lưu ý với bạn rằng tỷ lệ 75% hoặc 65% là tính trên tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Do đó, tỷ lệ này có thể không tương ứng với tỷ lệ cổ phần. Bởi vì có thể có những người nắm giữ cổ phần nhưng họ không dự họp.

  Vài ý kiến trao đổi với bạn! Thân!

  CV

   
  Báo quản trị |  
 • #200108   10/07/2012

  Cảm ơn bạn đã tư vấn! Mình xin hỏi thêm.

  Giả sử công ty A có 100 cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần, khi thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì xảy ra như sau:

  - Trường hợp 1: Có 80 cổ đông đại diện thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tương ứng với 80% tổng số phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 20% tổng số cổ phần (200 cổ phần).

  - Trường hợp 2: Có 20 cổ đông đại diện thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ,  tương ứng với 20% tổng số phiếu biểu quyết,  tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 80% tổng số cổ phần (800 cổ phần)

   Vậy cho em hỏi, trong 2 trường hợp trên thì trường hợp nào phần sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua?

   

  Cập nhật bởi inseco ngày 10/07/2012 04:56:01 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #200322   11/07/2012

  chaulevan
  chaulevan
  Top 75
  Lớp 8

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 10998
  Cảm ơn: 339
  Được cảm ơn 587 lần


  inseco viết:

  Cảm ơn bạn đã tư vấn! Mình xin hỏi thêm.

  Giả sử công ty A có 100 cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần, khi thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì xảy ra như sau:

  - Trường hợp 1: Có 80 cổ đông đại diện thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tương ứng với 80% tổng số phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 20% tổng số cổ phần (200 cổ phần).

  - Trường hợp 2: Có 20 cổ đông đại diện thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ,  tương ứng với 20% tổng số phiếu biểu quyết,  tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 80% tổng số cổ phần (800 cổ phần)

   Vậy cho em hỏi, trong 2 trường hợp trên thì trường hợp nào phần sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua?

   

   

  Chào bạn,

  Hình như là bạn có sự nhầm lẫn giữa số phiếu biểu quyết trong công ty cổ phần với số cổ đông. Trong công ty cổ phần, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần chứ không tương ứng với số cổ đông. Không phải cứ một cổ đông thì có một phiếu biểu quyết. Do đó, các tình huống của bạn đưa ra không thực tế.

  CV

   
  Báo quản trị |  
 • #200366   11/07/2012

  Cho mình hỏi thêm

  Vậy cá nhân tôi đang sở hữu 162.000 CP thì tôi có 162.000 phiếu biểu quyết phải không? Hay tôi có 1 phiếu biểu quyết tương ứng với 162.000 CP.

  Trước đây tôi có dự các cuộc họp ĐH cổ đông của các Cty đại chúng, người ta phát cho mỗi cổ đông 1 phiếu biểu quyết, trên phiếu biểu quyết người ta ghi số CP cá nhân đang sở hữu và số CP được ủy quyền. Nghĩa là mỗi cổ đông có 1 phiếu biểu quyết tương ứng với số CP người đó đang sở hữu.

  Uh, bạn ở Bình Định là ở đâu vậy? Mình ở KV 10 - Phường Hải Cảng - TP Quy Nhơn.

  Trân trọng cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #200401   11/07/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13613)
  Số điểm: 93806
  Cảm ơn: 3074
  Được cảm ơn 4708 lần
  SMod

  Chào , bạn thử nghĩ xem giữa hai cách làm : công ty bạn in ra 162.000 tờ giấy (phiếu) cho bạn, hay chỉ in 1 tờ giấy ghi trên đó bạn có 162.000 cổ phần, cách nào sẽ tiện lợi và ít tốn kém hơn ?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-