DanLuat 2015

Xin mẫu Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiêp

Chủ đề   RSS   
 • #117135 12/07/2011

  vanlc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin mẫu Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiêp

  Mình đang cần gấp mẫu Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, và mẫu điều lệ cho công ty một thành viên.
  Hiện cty mình từ 2 thành viên nay chuyển đổi thành cty mộ thành viên, thì cần những giấy tờ nào?
  Sau khi chuyển đổi thì cần thông báo với những cơ quan nào? loại văn bảnm giấy tờ gì?
  Xin các anh chị, các bác tư vấn giúp a!
   
  23177 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #117170   12/07/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh)

   

   

  1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

  2- Điều lệ công ty chuyển đổi (mẫu tham khảo);

  3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:

  3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

  3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

  3.3- Chủ sở hữu là tổ chức:

  - Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

  - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1 và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

  - Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên mô hình hội đồng) (mẫu quy định);

  4- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty (mẫu tham khảo);

  5- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) ;

  6- B¶n sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp) 

  7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

  9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  -----------------------------------------

  Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

  - Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

  - Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 20.000 đồng

                                              

  LƯU Ý:

  - Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

  - Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh #0000ff; font-size: 14pt; text-decoration: underline;">nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ website  www.dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc www.businessregistration.gov.vn

   

  Thân chào!
  Mẫu quyết định mình sẽ gửi bạn sau

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  
 • #117238   13/07/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  Bạn tham khảo cái quyết định này nhé

   

  #ece9d8;">

  CÔNG TY TNHH……………..

  ----------------

  Số: …./QĐ-HĐTV

  #ece9d8;">

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------------

  Tp.HCM, ngày     tháng      năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)

   

  -         Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  -         Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH……………………………………,

   

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY TNHH……………………………..

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1: Chuyển đổi loại hình của công ty như sau:

  1. Tên, trụ sở của Công ty được chuyển đổi:

  - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH………………………..

  - Tên Công ty bằng tiếng Anh:

  - Tên viết tắt:

  - Địa chỉ trụ sở chính:

  2. Tên, trụ sở của Công ty chuyển đổi:

  -Tên công ty viết bằng tiếng Việt:  

  - Tên công ty viết bằng tiếng Anh :

  - Tên viết tắt:

  - Địa chỉ trụ sở chính:

   

  3. Ngành, nghề kinh doanh:

   STT

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 235.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in;">

       Tên ngành

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 165.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Mã ngành

  #ece9d8; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 235.5pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 165.05pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in;">

   

  4. Vốn điều lệ:

  Cơ cấu vốn điều lệ của công ty như sau:

  STT

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 111.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Họ tên

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.5in; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Số CMND, nơi cấp, ngày cấp

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 88.55pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Vốn góp

   ( nghìn đồng)

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 82.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Số cổ phần

  #ece9d8; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 46.7pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in;">

  Tỷ lệ

  (%)

  5. Vốn pháp định : Không có

  6. Người đại diện theo pháp luật:

  Họ và tên:                              Giới tính: Nữ

  Sinh ngày        :                       Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

  CMND số       :

  Ngày cấp :                   Nơi cấp:

  Hộ khẩu thường trú:

  Chỗ ở hiện tại:

  Chức vụ  :

  7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

  8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

  9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

  10. Việc chuyển quyền và nghĩa vụ  của công ty được chuyển đổi  sang công ty chuyển đổi:

  Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của các thành viên Công ty TNHH …………………………….được chuyển sang Công ty …………………………..Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt  tồn tại kể  từ  khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi  ích hợp pháp cũng như chịu  trách nhiệm và mọi  nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nứớc và các nghĩa vụ nghĩa vụ tài sản khác từ công ty được chuyển đổi.

  15. Phương án sử dụng lao động: Công ty tiếp tục duy trì toàn bộ hợp đồng lao động đã giao kết giữa Công ty TNHH ………………………với những người lao động.

  16. Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi:

  Thời hạn thực hiện việc chuyển đổi: khi được Phòng Đăng kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư  thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Điều 2: Quyết định chuyển đổi được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty …………………………………….được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Điều 3: Các thành viên Công ty tiến hành soạn thảo lại Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật.

  Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5 : Các thành viên Công ty và …………………………….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Tp.HCM, ngày      tháng       năm 2011

                                                                       T/M Hội đồng thành viên

                                                                                         Chủ tịch Hội đồng thành viên


  Thân chào!

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tuanbui211988 vì bài viết hữu ích
  vanlc (13/07/2011) hiyatuongda (13/07/2011) quynhhn2015 (28/01/2015)
 • #117243   13/07/2011

  vanlc
  vanlc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình xin cảm ơn bạn tuanbui211988@yahoo.com  nhiều, đây là biểu mẫu mình đang cần .
   
  Báo quản trị |  
 • #117250   13/07/2011

  hiyatuongda
  hiyatuongda
  Top 75
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2010
  Tổng số bài viết (689)
  Số điểm: 13646
  Cảm ơn: 605
  Được cảm ơn 534 lần


   Chào bạn Vanlc,

  Ngoài Quyết định của HĐTV, bạn cần bổ sung thêm Biên bản họp HĐTV trong bộ hồ sơ gửi DPI Bình Thuận.

  Clear Thinking!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiyatuongda vì bài viết hữu ích
  vanlc (13/07/2011)
 • #117308   13/07/2011

  huongnb1979
  huongnb1979

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2010
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 433
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 31 lần


  Sau khi hoàn tất các thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh, bạn đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới thì phải làm thông báo (theo mẫu 08 - thường là 02 bộ kèm theo bản phô tô đăng ký kinh doanh mới) gửi tới cơ quan thuế đang quản lý của doanh nghiệp này nhé trong thời hạn 7 ngày (mình không nhớ chính xác lắm về thời hạn) để khai báo thông tin thay đổi của doanh nghiệp nhé.
  Bạn đừng quên thủ tục này nhé, nếu quá hạn sẽ bị phạt đó.
  Thân
  Cập nhật bởi huongnb1979 ngày 13/07/2011 02:19:36 CH

  Dương Hương

  0976.751.979

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huongnb1979 vì bài viết hữu ích
  vanlc (13/07/2011)

0 Thành viên đang online
-