DanLuat 2015

Xin luật sư tư vấn giúp vấn đề phạt vi phạm hợp đồng ( xin cảm ơn )

Chủ đề   RSS   
 • #26489 14/04/2009

  devico

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin luật sư tư vấn giúp vấn đề phạt vi phạm hợp đồng ( xin cảm ơn )

  $0 $0 $0 $0HỢP ĐỒNG kinh tế$0 $0- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng Nhà n­ớc và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990của Hội đồng bộ trư­ởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh HĐKT. $0 $0- Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và chức năng của hai bên.$0 $0 $0 $0 $0 $0Sau khi bàn bạc, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau: $0 $0Điều 1. Nội dung hợp đồng$0 $0  Tổng giá trị hợp đồng là$0 $0 $0 $0- Đơn giá trên đã bao gồm: thuế GTGT(10%), vật tư­, chi phí vận chuyển, lắp đặt, nhân công và hoàn thiện.$0 $0- Số l­ượng thực tính căn cứ vào biên bản nghiệm thu thực tế đư­ợc hai bên ký nhận.$0 $0 $0 $0Điều 3: Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:$0 $0* Quy cách (theo mẫu - Do bên A chỉ định và có ký nhận của 2 bên)$0 $0- Yếm và vỏ bọc mút bằng vải gấm mới 100%, không phai màu, không bị xù, bị cháy, khi bên A nhận hàng $0 $0- Yếm và vỏ bọc mút không chắp vá.$0 $0- Sản phẩm đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kỹ, mỹ thuật, không lỗi tật, không co dúm khi bàn giao cho bên A.$0 $0- Đ­ờng may không bị lỗi.$0 $0- Mút đảm bảo mới 100% và đúng chất l­ợng, độ dầy$0 $0- Mặt trong yếm ghế phải may dây buộc vào mặt ghế để đảm bảo yếm ghế không bị xô lệch khi ngồi.$0 $0- Chi tiết hàng mẫu phải có chữ ký xác nhận của hai bên.$0 $0 $0 $0Điều 4. Thời gian, địa điểm cung cấp và lắp đặt:$0 $0* Thời gian hoàn thành : Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.$0 $0- Trong vòng 10 ngày giao 130 bộ yếm ghế.$0 $0- Đến ngày thứ 15 giao tiếp 80 bộ yếm ghế. $0 $0-  Đến ngày thứ 20 bàn giao đủ 300 bộ $0 $0Điều 5: Thanh toán hợp đồng:$0 $05-1. Thanh toán hợp đồng:$0 $0- Sau khi ký Hợp đồng, bên A tạm ứng cho bên B 20% Tổng giá trị Hợp đồng (T­ơng đ­ơng 9.900.000đ Chín triệu chín trăm ngàn đồng)$0 $0- Sau khi Bên B chuyển đủ toàn bộ sản phẩm đến địa chỉ của bên A để lắp đặt(có xác nhận của Bên A), Bên A sẽ tiếp tục tạm ứng cho Bên B 40% tổng giá trị hợp đồng (T­ơng đ­ơng 19.800.000đ M­ời chín triệu tám trăm ngàn đồng)$0 $0 - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bên B cung cấp và lắp đặt hoàn thiện, có biên bản nghiệm thu đầy đủ chữ ký xác nhận của hai bên, Bên B cung cấp đủ hóa đơn VAT và các chứng từ liên quan, Bên A sẽ thanh toán đến 95% giá trị Hợp đồng.$0 $0- Còn 5% sẽ đ­ợc giữ lại trong vòng 1 tháng kể từ ngày có biên bản nghiệm thu lắp đặt hoàn thiện thì bên A phải thanh toán hết cho bên B. $0 $05-2.   Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.$0 $05-3.  Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam$0 $0 $0 $0Điều 6: Bảo hành:$0 $0- Thời gian bảo hành : 03 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.$0 $0- Khi xảy ra tr­ờng hợp cần sửa chữa, thay thế, Bên A báo bên B bằng điện thoại, Fax, hoặc các ph­ơng tiện thông tin khác thì trong vòng 24h bên B phải cử thợ đến sửa chữa, thay thế bảo hành. Nếu Bên B không đến, Bên A gọi đơn vị khác đến sửa chữa, thay thế. Chi phí sửa chữa, thay thế đó sẽ trừ vào tiền bảo hành của Bên B.$0 $0- Bên B không bảo hành khi sản phẩm rách và vải bẩn, lỗi do quá trình sử dụng của bên A. $0 $0Điều 7: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:$0 $0-  Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.$0 $0-  Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải. Nếu không hoà giải đ­ược sẽ đ­ưa đến Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Bên sai chịu 100% án phí.$0 $0Điều 8: Vi phạm hợp đồng: $0 $0-  Nếu Bên B vi phạm về chất lượng sản phẩm sai chất l­ượng, chủng loại, mẫu mã, quy cách do hai bên đã thoả thuận thì phải chịu phạt 30% tổng giá trị Hợp đồng và phải bồi th­ường 100% thiệt hại do việc làm sai gây nên.$0 $0-  Bên B vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên A gây ra, Bên B sẽ chịu phạt 1% Tổng giá trị hợp đồng/ngày, nh­ng không quá 07 ngày. Quá 07 ngày Bên A có quyền yêu cầu đơn vị khác vào thay thế và Bên B phải bồi th­ường 100% thiệt hại liên quan do việc chậm tiến độ gây nên.$0 $0- Tr­ường hợp bên B không thực hiện hợp đồng, Bên B phải trả lại toàn bộ số tiền đã tạm ứng, đồng thời bên B phải bồi thư­ờng cho Bên A 30% giá trị hợp đồng do Bên B không thực hiện hợp đồng làm ảnh h­ởng tới tiến độ công trình của Bên A. Thời hạn không quá 20 ngày$0 $0Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:$0 $0Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu công việc của hai bên, bên B có trách nhiệm:$0 $0-  Thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng.$0 $0- Mang các chi tiết hàng mẫu đến trụ sở Bên A để Bên A lựa chọn, chỉ định mẫu và hai bên cùng ký xác nhận các chi tiết mẫu. Khi Bên B cung cấp và lắp đặt đồng loạt phải đúng theo mẫu 100%.$0 $0- Chịu trách nhiệm tr­ớc Bên A và tr­ước pháp luật trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp, lắp đặt cho Bên A.$0 $0- Bảo quản những thiết bị, cơ sở vật chất do Bên A bàn giao trong toàn bộ thời gian đã được kí kết theo hợp đồng.$0 $0- Cam kết trong quá trình làm việc tại bên A phải tuân thủ những quy định của Bên A, không gây bất cứ ảnh hư­ởng nào đến hoạt động kinh doanh của bên A, nếu để ảnh hư­ởng Bên B sẽ phải bồi th­ường 100% thiệt hại gây ra cho Bên A.$0 $0- Đảm bảo toàn bộ sản phẩm cung cấp lắp đặt xong bàn giao cho bên A phải đẹp và tốt$0 $0- Phải tuyệt đối trung thực trong công việc. $0 $0- Bên B cử : Chức vụ: ĐT: $0 $0 Trực tiếp làm  việc và làm thủ tục liên quan đến tài chính với bên A.$0 $0Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:$0 $0Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của hai bên, bên A có trách nhiệm:$0 $0-  Cử CB-CNV có trách nhiệm làm thủ tục nhận hàng cho Bên B khi Bên B giao hàng tại công trình của Bên A.$0 $0- Thanh toán đầy đủ kinh phí cho bên B theo các điều khoản của Hợp đồng. $0 $0Điều 11: Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt Nam$0 $0Điều 12: Cam kết của Bên B:$0 $0Bên B cam kết không đ­a tiền hoặc bất cứ tài sản gì cho cán bộ, công nhân viên của Bên A tr­ước, trong và sau khi ký kết hợp đồng mà không có phiếu thu hoặc phiếu nhập kho . Nếu Bên B vi phạm, Bên B sẽ bị phạt 30% giá trị hợp đồng và Bên A sẽ tạm dừng không thanh toán bất cứ khoản tiền nào.$0 $0Điều 13: Điều khoản chung:$0 $015-1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.$0 $015-2. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.$0 $015-3. Hợp đồng này gồm 04 trang đ­ợc lập thành 06 bản có Giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03bản, Bên B giữ 03 bản.$0 $015-4. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.$0 $0Để cho thuận tiện tôi xin kính gửi luật sư chi tiết về HĐKT như trên. Khi ký kết hợp đồng chúng tôi làm việc với phó phòng vật tư bên A và người này yêu cầu phải trích lại 10% nhưng theo điều 12 chúng tôi có lập phiếu chi khi người này nhận tiền và điều khoản phạt vi phạm hợp đồng bên A yêu cầu là 30% chúng tôi đã nói là không chấp nhận vì nó vượt quá khung phạt phi phạm chất lượng theo luật thương mại quy định nhưng bên A bảo đó chỉ là thủ tục của bên họ và chúng tôi vẫn đồng ý ký hợp đồng với điều khoản đó. Và trong quá trình thực hiện hợp đồng do những sự cố ngoài khả năng khắc của chúng tôi nên đã bị chậm tiến độ cụ thể như sau:$0 $0+ Đợt 1 : Chưa giao hàng$0 $0+ Đợt 2: Chưa giao hàng$0 $0+ Đợt 3: chậm 3 ngày so với thời hạn giao hàng. $0 $0Về chất lượng bên A cũng chỉ chấp nhận cho chúng tôi là 75% nên họ nói chúng tôi bị phạt 30% vì vi phạm hợp đồng về chất lượng. Chúng tôi có thoả thuận lại và nhất chí giảm cho bên A 15% / tổng giá trị đơn hàng.$0 $0Nhưng bên A yêu vừa phạt chúng tôi 15% / tổng giá trị đơn hàng và phạt chúng tôi chậm tiến độ theo hợp đồng là 1% tổng giá trị hợp đồng / ngày. $0 $0Nhưng theo hợp đồng thì chỉ nói là giao hàng sau 20 ngày và ko nói rõ là chậm từng đợt sẽ phạt như thế nào. vì thế chúng tôi nghĩ nếu căn cứ theo hợp đồng chúng tôi chỉ bị phạt 3% tổng giá trị HĐ. Vậy theo luật sư những đòi hỏi của bên A có vượt quá quy định của pháp luật hay không?$0 $0Và theo điều khoản thanh toán thì chỉ nói rõ là khi chúng tôi giao đủ số lượng hàng để lắp đặt ( có xác nhận của bên A ) thì bên A phải tạm ứng tiếp cho chúng tôi 40% và chúng tôi có xác nhận bằng giấy viết tay của bên A đã nhận đủ số lượng hàng theo hợp đồng nhưng bên A cũng không chịu thanh toán cho chúng tôi theo hợp đồng vậy bên A có vi phạm hợp đồng không? và nếu có thì chúng tôi có thể phạt hoặc yêu cầu bồi thường ntn? . Vì thời gian gấp nên tôi mong luật sư có thể tư vấn trực tiếp cho tôi qua mail: thodd@devico.vn tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của luật sư $0 $0 $0
   
  2504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-