XIN LUẬT SƯ TƯ VẤN CHO TÔI QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN GTGT ĐÃ SỬ DỤNG VÀ HĐ GTGT CHƯA SỬ DỤNG

Chủ đề   RSS   
 • #274897 12/07/2013

  XIN LUẬT SƯ TƯ VẤN CHO TÔI QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN GTGT ĐÃ SỬ DỤNG VÀ HĐ GTGT CHƯA SỬ DỤNG

  XIN LUẬT SƯ TƯ VẤN CHO TÔI QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN GTGT ĐÃ SỬ DỤNG VÀ HĐ GTGT CHƯA SỬ DỤNG

  Xin chào Luật sư!

  Cơ quan tôi là Công ty kinh doanh nên sử dụng HĐ GTGT nhiều, trong quá trình sửa dụng có 1 số vấn đề cần Luật sư tư vấn như sau:

  1. HĐ GTGT đã sử dụng (liên 1 lưu tại quyển) rất nhiều? vậy xin Luật sư tư vấn cho thời hạn lưu trữ HĐ GTGT 15 năm thì hủy có đúng K0? quy trình hủy thế nào?

  2. Trường hợp HĐ GTGT viết sai hủy, nghĩa là K0 sử dụng thì thời hạn lưu trữ bao nhiêu, quy trình hủy thế nào cho đúng?

  3. Trường hợp HĐ GTGT không sử dụng còn nguyên quyển, Công ty cắt góc thì thời hạn lưu trữ bao nhiêu, quy trình hủy thế nào?

  Xin cảm ơn Luật sư.

   

   

   
  3887 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #277150   23/07/2013

  lannt3691 viết:

  XIN LUẬT SƯ TƯ VẤN CHO TÔI QUY TRÌNH HỦY HÓA ĐƠN GTGT ĐÃ SỬ DỤNG VÀ HĐ GTGT CHƯA SỬ DỤNG

  Xin chào Luật sư!

  Cơ quan tôi là Công ty kinh doanh nên sử dụng HĐ GTGT nhiều, trong quá trình sửa dụng có 1 số vấn đề cần Luật sư tư vấn như sau:

  1. HĐ GTGT đã sử dụng (liên 1 lưu tại quyển) rất nhiều? vậy xin Luật sư tư vấn cho thời hạn lưu trữ HĐ GTGT 15 năm thì hủy có đúng K0? quy trình hủy thế nào?

  2. Trường hợp HĐ GTGT viết sai hủy, nghĩa là K0 sử dụng thì thời hạn lưu trữ bao nhiêu, quy trình hủy thế nào cho đúng?

  3. Trường hợp HĐ GTGT không sử dụng còn nguyên quyển, Công ty cắt góc thì thời hạn lưu trữ bao nhiêu, quy trình hủy thế nào?

  Xin cảm ơn Luật sư.

   

   

   
  Báo quản trị |