Xin hỏi về trả lương ngày lễ

Chủ đề   RSS   
 • #239292 14/01/2013

  Xin hỏi về trả lương ngày lễ

             Tôi làm ở DN may, cứ đến ngày lễ, tết thì đơn vị có thông báo nghỉ trong đó có nêu căn cứ vào đặc thù công việc của từng bộ phận thì đơn vị chủ động sắp xếp bố trí lao động phục vụ ổn định sản xuất và tổ chức cho người lao động nghỉ bù hợp lý. Chế độ của người lao động được hưởng 100% lương cơ bản (ngày lễ người đi làm và không đi làm đều được hưởng 100% lương cơ bản)  và hưởng lương sản phẩm (lương khoán của tháng). Ngoài ra Công ty thường bổ sung trong dịp này từ 300.000 đ đến 500.000 đ/ người (toàn bộ CBCNV của đơn vị, kể cả đi làm và không đi làm ngày lễ). Xin hỏi luật sư đơn vị tôi trả lương và thông báo như vậy có phù hợp không? Xin cảm ơn!

  Bão Đầu Sông

   
  4764 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ