Xin hỏi về trả lương làm ngày lễ

Chủ đề   RSS   
 • #265744 31/05/2013

  Xin hỏi về trả lương làm ngày lễ

  Kính gửi: Luật sư.

  Trong tháng 4 có 2 ngày lễ, ngày 10/3 (AL) và 30/4 chúng tôi đi làm vào 2 ngày lễ đó thì được trả lương như sau. tiền công của công việc chúng tôi đang làm x 300%, những người không đi làm thì được hưỡng lương theo hệ số lương cơ bản. Xin hỏi luật sư việc trả lương như vậy có đúng luật không? Nếu những người đi làm được hưởng 1 công theo lương cơ bản, còn lại 200% theo việc đang làm có đúng luật không?

   Xin cảm ơn luật sư.

  Bão Đầu Sông

   
  2924 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ