Xin hỏi về nội dung của di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #207822 17/08/2012

  tranchi67

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về nội dung của di chúc

   

  Kính gửi Luật sư

  Mẹ bạn tôi trước khi qua đời có tự tay viết Di chúc ( không có người làm chứng và không có công chứng, chứng thực) nhưng không ghi rõ tên người được hưởng di sản mà chỉ ra các điều kiện để được hưởng di sản như: " nếu con nào lo ốm đau, ma chay, mồ mả, cưới xin, giỗ chạp, xây nhà thờ...thì được hưởng di sản của mẹ".

  Bạn tôi đã lo chăm sóc khi mẹ bạn tôi ốm đau, rồi lo ma chay, mồ mả cho mẹ bạn tôi khi hai năm mươi, ( có tài liệu minh chứng và người làm chứng) nhưng vẫn chưa thực hiện hết các việc khác, thí dụ: xây nhà thờ..

  Nay các anh chị của bạn tôi bảo Bản di chúc này là không hợp pháp.

  Vậy xin hỏi Bản di chúc này có hợp pháp hay không?

  Và bạn tôi có được  hưởng di sản của mẹ bạn tôi không? 

  Xin chân thành cảm ơn Luật sư

   

   

   
  5870 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #208071   18/08/2012

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2755 lần
  Lawyer

  Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

  Chào bạn!

         Di chúc mà bạn nêu là di chúc có điều kiện: Người để lại di sản giao nghĩa vụ cho người hưởng di sản. Vậy nếu người được chỉ định hưởng di sản theo di chúc đáp ứng được các điều kiện theo nội dung di chúc (thực hiện các nghĩa vụ do người chết để lại) thì sẽ được hưởng di sản theo nội dung di chúc.

        Tuy nhiên, cũng cần lưu lý về hiệu lực của di chúc đó thì mới tính đến điều kiện hưởng di sản. Bạn tham khảo một số quy định sau đây của Bộ luật dân sự năm 2005:

   

  Ðiều 648. Quyền của người lập di chúc

   

  Người lập di chúc có các quyền sau đây:

   

  1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

   

  2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

   

  3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

   

  4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

   

  5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

  Ðiều 652. Di chúc hợp pháp

   

  1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

   

  b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

   

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

   

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

   

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Ðiều này.

   

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

   

   

  Ðiều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

   

  Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

   

  Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Ðiều 653 của Bộ luật này.

  Ðiều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

   

  1. Di chúc phải ghi rõ:

   

  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   

  b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   

  c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   

  d) Di sản để lại và nơi có di sản;

   

  đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

   

  2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   

  Ðiều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

   

  1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

   

  2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

   

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

   

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

   

  Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

   

  3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

   

  4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.

   

  5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #208362   20/08/2012

  tranchi67
  tranchi67

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn Luật sư!

  Tôi xin phép được liên hệ với Luật sư qua email của Luật sư 

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn