DanLuat 2015

Xin hỏi về hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #81020 26/01/2011

  huedongtam

  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2010
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 220
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về hợp đồng thuê nhà kinh doanh

  E chào Luật sư!
  Luật sư xem giúp e mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh như thế này có hợp lý và còn thiếu sót gì không ạh. Cám ơn bác sĩ nhiều

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________________________

  Ninh Bình, ngày .........  tháng ........  năm 2011

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

  Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Chúng tôi gồm:

  A/ Bên cho thuê  nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

  - Ông (bà): ...................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Chức vụ: ....................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Số CMND (Hộ chiếu):       cấp ngày       /       /             , tại

  - Địa chỉ: .....................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Điện thoại:                                                               Fax:

  - Tài khoản:                              tại Ngân hàng:

  - Mã số thuế: ...............................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  B/ Bên thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

  - Ông (bà): ...................................................                                                             

  - Chức vụ: ....................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Số CMND (Hộ chiếu):                   cấp ngày       /       /             , tại

  - Địa chỉ: .....................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Điện thoại: ................................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  - Mã số thuế: ...............................................................................................................................                              ......................................................................................................................................................     

  Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà dùng để ở và kinh doanh với các nội dung sau:

  I. Đặc điểm chính của nhà ở

  1. Địa chỉ nhà ở: .........................................................................................

  .............................................................................................................................

  2. Cấp nhà ở: ...............................................................................................

  .......................................................................................................................

  3. Tổng diện tích sàn nhà ở......m2, trong đó diện tích chính là: ......m2, diện tích phụ là: ...................m2

  4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:

  - Cửa ra vào : 02 cửa

  - Bóng điện :

  - Trang thiết bị khác :

  II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán

  1. Giá cho thuê nhà ở là: 1.750.000 đồng/ tháng.

   (Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

  - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và thuế nhà đất, các chi phí bảo trì và vận hành nhà ở.

  - Đơn giá thuê nhà trên được thực hiện trong suốt thời gian là 03 năm, sau 03 năm đơn giá sẽ thay đổi.

  - Nếu bên cho thuê phá bỏ hợp đồng thì phải bồi thường toàn bộ những gì bên thuê đã mua sắm và những phát sinh có liên quan.

  2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê dùng thì Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

  3. Phương thức thanh toán:

  - Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  - Khoảng 06 tháng bên thuê thanh toán cho bên cho thuê một lần.

  III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở

  1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày.............tháng.............năm 2011

  2. Thời hạn cho thuê nhà ở là 01 năm, kể từ ngày.....tháng..... năm 2011 đến ngày .....tháng...... năm 2012

  3. Sau 01 năm nếu không có gì thay đổi thì ký tiếp hợp đồng với đơn giá như trên.

  IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

  1. Quyền của Bên cho thuê:

  a)  Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

  b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

  c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;

  d) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

  đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.

  2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

  a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;

  b) Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên thuê trong thời gian thuê nhà.

  c) Phải có trách nhiệm sửa chữa nhà khi nhà hỏng do thiên tai, bão lũ, thời tiết…

  d) Trong thời gian cho thuê nhà tuyệt đối không được cho bất cứ cá nhân , tổ chức nào đến thuê hay làm vướng mắc đến văn phòng nơi bên thuê làm việc.

  e) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  f) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

  h) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường;

  g) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

  V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

  1. Quyền của Bên thuê:

  a) Nhận nhà ở và trang thiết bị theo đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của hợp đồng này;

  b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

  c) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;

  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

  2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

  a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

  b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

  c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

  e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

  f) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.

  VI. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở

  Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các trường hợp sau:

  1. Thời hạn thuê đã hết;

  2. Nhà ở không còn;

  3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

  4. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở;

  5. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

  VII. Các thoả thuận khác:

  Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

  VIII. Cam kết của các bên

  1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

  2. Hợp đồng được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng và 01 bản lưu tại cơ quan thuế. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.

  #ece9d8;">

  Bên thuê nhà ở

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  #ece9d8;">

  Bên cho thuê nhà ở

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Chứng nhận của công chứng nhà nước (#0000ff; font-size: 13pt; text-decoration: underline; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">[1])

  (hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền)  #0000ff; font-size: 10pt; text-decoration: underline; mso-fareast-font-family: pmingliu; mso-ansi-language: en-gb; mso-fareast-language: zh-tw; mso-special-character: footnote; mso-bidi-language: ar-sa;">[1] Áp dụng đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm  a, b và d khoản 3 Điều 93 của Luật Nhà ở.

   
  53904 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #81022   26/01/2011

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (8364)
  Số điểm: 46855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2314 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Theo tôi thì dự thảo hợp đồng như vậy cũng tạm ổn.
  Bạn nhớ đừng có hỏi luật sư mà chào bác sĩ nhé

  Thân

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332/42i Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com; Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  tuvan@luatsuphuvinh.com

  tranhtung@luatsuphuvinh.com

  Văn phòng Luật sư Phú Vinh đảm nhận: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...; luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật; dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...với chi phí hợp lý, tận tâm, uy tín, kinh nghiệm.

  Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo thông tin tại trang web của Văn phòng luật sư Phú Vinh:www.luatsuphuvinh.com

  Rất hân hạnh được phục vu nhu cầu pháp lý của Qúy khách hàng.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #81032   26/01/2011

  huedongtam
  huedongtam

  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2010
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 220
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hì, Thì a là Luật sư mà.
   
  Báo quản trị |  
 • #81721   09/02/2011

  lstri
  lstri
  Top 500
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2010
  Tổng số bài viết (245)
  Số điểm: 1929
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 55 lần
  Lawyer

  Kính chào.

  Tôi xin được cung cấp một Mẫu hợp đồng khác để quý vị và các bạn tham khảo.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ----------o0o----------

  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

  TOÀN BỘ CĂN NHÀ SỐ:

  ĐƯỜNG         :  

  KHU PHỐ     :  

  PHƯỜNG       :  

  QUẬN            :  

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ----------o0o----------

  HỢP  ĐỒNG  THUÊ  NHÀ

  Toàn bộ  ngôi nhà số:   ……………………………...                                                

  Hôm nay, ngày …… tháng … năm 2011, tại  ………... Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

  BÊN CHO THUÊ: (Bên A)

  1.Ơng                    : …..                Sinh năm: …..

   

  CMND số             :  ………….     Cấp tại: ………

   

  Thường trú tại      :…………

   

  2. Bà                     : ……                  Sinh năm: …….

   

  CMND số             :  ……………                          Cấp tại: …………

   

  Thường trú tại      : …………

   

   

  BÊN THUÊ : (Bên B)

  BN A:         

  v Pháp nhân           :  

  v Trụ sở                  :  .

  v GCNĐKHĐ số   :  

  v Mã số thuế        :  

  v Tài khoản số      : 

  v Web                   : 

  v Fax                      : 

  v ĐT                     : 

  v Email                 : 

  v Đại diện              :  …. - Chức vụ: …

  Nếu cá nhân thì ghi tương tự phần bên A

  Bằng hợp đồng này, bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

  Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ……theo GCNQSDĐ và SHNO số……..

  ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ NGÔI NHÀ

  Giá thuê ngôi nhà là:    ...000.000đồng/tháng (bằng chữ: …. đồng trên một tháng).

  Bên thuê trả tiền nhà cho bên cho thuê bằng tiền việt nam theo định kỳ 01 tháng một lần, vào ngày 1-5 của mỗi tháng.

  Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

  * Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ………. kể từ ngày  ……….                

  * Mục đích thuê: KINH DOANH

  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ

  1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây:

  -         Giao nhà cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

  -         Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

  -         Tạo điều kiện cho bên thuê sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

   

  1. Bên cho thuê có các quyền sau đây:

  -         Nhận đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thoả thuận;

  -         Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên thuê biết trước ba tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

  +              Không trả tiền thuê nhà trong 01 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

  +              Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

  +              Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

  +              Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

  +              Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường ;

  -         Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên thuê đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên thuê sử dụng chỗ ở;

  Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

  ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN THUÊ

  1. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây:

  -         Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

  -         Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thoả thuận;

  -         Giữ gìn nhà, sửa chữa hư hỏng do mình gây ra;

  -         Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

  -         Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh trong thời gian thuê nhà;

  -         Trả nhà cho bên thuê theo đúng theo thoả thuận.

  1. Bên thuê có các quyền sau đây:

  -         Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận;

  -         Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê trong trường hợp được thay đổi chủ sở hữu nhà;

  -         Đơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên cho thuê biết trước ba tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên cho thuê có một trong các hành vi  sau đây:

  +              Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm suốt nghiêm trọng;

  +              Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;

  ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC

    Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản .

  ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  Bên cho thuê và bên thuê chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

  1. Đã khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với bên thuê đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba(nếu có).

  ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc kí hợp đồng này.
  2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng
  3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, các bản đều giống nhau.

  Bên cho thuê giữ 01 bản, Bên thuê giữ 01 bản.

                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày..tháng … năm 2011.                               

        Bên cho thuê                                                              Bên thuê

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

  Luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ - 0906 344 997 - luatsuductri@yahoo.com

  HÃNG LUẬT ROMA - 45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

  Web; romalaw.com.vn

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com

0 Thành viên đang online
-