Xin hỏi về hợp đồng khoán việc dài hạn

Chủ đề   RSS   
 • #349258 09/10/2014

  denco

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 261
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về hợp đồng khoán việc dài hạn

  Công ty em có thuê 15 nhân công bốc xếp nhưng không muốn ký hợp đồng lao động vì đặc thù công việc bốc xếp là hưởng tiền công theo sản phẩm.  Do đó em muốn chọn ký loại hợp đồng khoán việc dài hạn, ký  với 1 đại diện của nhóm bốc xếp. Em xin gửi mẫu hợp đồng của bên em

  CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ******

   

  HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN BỐC XẾP

  Số:        /2014/HĐTKBX

   

  - Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

              - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

   

  Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2014 tại văn phòng Công ty cổ phần thương mại ...., chúng tôi gồm:

  I. BÊN A: 

  Địa chỉ:     

  Điện thoại: 

  Mã số thuế : 

  Tài khoản số: 

  Đại diện: Ông Tạ Đình Phong                             Chức vụ: Giám đốc

  II. BÊN B: Tập thể người nhận thuê khoán bốc xếp.

  Đại diện: Ông Lý Liên Kiệt

  Giấy ủy quyền số:

  Sinh ngày      

  Số CMND:         Nơi cấp: CA                      Cấp ngày:

  Địa chỉ thường trú:  

  Số tài khoản:

  Mã số thuế:

  Điện thoại:                             

  Sau khi cùng bàn bạc, thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng khoán bốc xếp  nội dung cụ thể như sau:

   

  ĐIỀU 1: Bên A thuê bên B nhận khoán bốc xếp hàng hóa gồm Bia chai, bia lon, vỏ chai, két nhựa, pallet tại kho của Công ty CPTM ...   

  ĐIỀU 2: Đơn giá thuê bốc xếp :

  - Bia chai 1000 ml :

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/két.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               :  đồng/két.

  - Bia chai 1500 ml, 800 ml:

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/két.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               :  đồng/két.

  - Bia lon  ml:

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/thùng.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               :  đồng/thùng.

   

  - Bia lon ml (12 lon ):

  + Từ lớp 1 đến lớp 10               : 50 đồng/thùng.

  - Bia lon  ml ( 6 lon ):

  + Từ lớp 1 đến lớp 10               : 25 đồng/thùng.

  - Vỏ chai  ml,  ml,  ml:

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/két.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               :  đồng/két.

   

  - Két nhựa rỗng:

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/két.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               :  đồng/két.

   

  - Pallet nhựa, pallet gỗ:

  + Từ lớp 1 đến lớp 5                 :  đồng/pallet.

  + Từ lớp 6 đến lớp 10               : đồng/pallet.

   

  ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

  - Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

  - Thanh toán theo Danh sách công nhân thực hiện, Bảng chấm công, Bảng lương hàng tháng.

  - Bên A có trách nhiệm thanh toán bằng chuyển khoản cho bên B vào ngày              hàng tháng.

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

  - Giữ lại thuế TNCN của bên B ( 10%) trên tổng số tiền công chi trả hàng tháng.

  - Có trách nhiệm thông báo kế hoạch bốc xếp cho bên B và các thay đổi liên quan.

  - Có trách nhiệm phối hợp với bên B khi xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bốc xếp

  - Có quyền phạt trừ khi bên B làm hàng hóa bị đổ bể, tổn thất, hư hỏng…

  - Có trách nhiệm thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3.

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

  - Có trách nhiệm đảm bảo chất lượng bốc xếp, lịch trình bốc xếp thực hiện đúng theo chương trình và yêu cầu của bên A.

  - Có quyền yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết để đảm bảo việc bốc xếp đúng kế hoạch bên A đề ra.

  - Không được tự ý từ chối hoặc hủy bỏ kế hoạch , hoặc tùy tiện nâng giá, làm giảm chất lượng bốc xếp.

  - Đại diện tập thể người nhận thuê khoán bốc xếp có trách nhiệm bồi thường khi hàng hóa bị đổ bể, tổn thất, mất mát, hư hỏng … do lỗi của bên B gây ra.

  ĐIỀU 6: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG:

  - Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được hai bên xác nhận bằng văn bản rõ ràng với chữ ký của người có thẩm quyền.

  Trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên thống nhất giải quyết trên nguyên tắc đàm phán, hợp tác, và tôn trọng quyền và lợi ích của nhau. Nếu hai bên không tự thương lượng được thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền để xử lý. Phán quyết của cơ quan này là bắt buộc với hai bên, mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua chịu.

  ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày     đến…

  Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý mà không cần thủ tục nào khác khi hai bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình .

  Hợp đồng được lập thành bốn (04) bản, mỗi bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau để cùng thực hiên.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

  ( Số :

  Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự số : 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 ;

  Căn cứ nhu cầu của hai bên;

   

  Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2014 tại văn phòng Công ty CPTM . Chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền:

  STT

  Họ và Tên

  Nơi ĐKHK thường trú

   Số CMND

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Chữ ký ủy quyền

  1

  Vũ Trọng 

   

   

   

   

   

  2

  Chu Văn

   

   

   

   

   

  3

   Đức

   

   

   

   

   

  4

  Nguyễn 

   

   

   

   

   

  5

  Trường

   

   

   

   

   

  6

  Hoàng 

   

   

   

   

   

  7

  Đoàn 

   

   

   

   

   

  8

  Giang

   

   

   

   

   

  9

   Tiến Thuấn

   

   

   

   

   

  10

  Nguyễn 

   

   

   

   

   

  11

  Vương

   

   

   

   

   

  12

  Duật

   

   

   

   

   

  13

  Văn 

   

   

   

   

   

  14

  Hữu 

   

   

   

   

   

   

  Bên nhận ủy quyền:

  Ông: Lý Liên Kiệt

  Địa chỉ:

  Số Điện thoại:

  Số CMND:

  Ngày cấp:                                            Nơi cấp:

   

   

  NỘI DUNG ỦY QUYỀN

  Bằng giấy ủy quyền này , bên ủy quyền ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Duy thay mặt chúng tôi, kí hợp đồng nhận thuê khoán với Công ty CPTM Bia Sài Gòn Đông Bắc về việc thuê khoán bốc xếp hàng hóa của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Đông Bắc.

  Bên nhận ủy quyền , ÔngLý Liên Kiệt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được ủy quyền .

  Giấy ủy quyền gồm 01 trang được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đã đọc, thông qua và thống nhất ký tên vào danh sách theo giấy ủy quyền này.

   

   

  BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

  ( Kí và ghi rõ họ tên )

   

  Cập nhật bởi denco ngày 09/10/2014 03:23:41 CH Lý do cá nhân
   
  14126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #349463   10/10/2014

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (9867)
  Số điểm: 55888
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3684 lần
  Lawyer

  Chào bạn. Nếu ông Duy (hay ông Kiệt gì đó) có chức năng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa thì công ty bạn sẽ ký với họ hợp đồng dân sự về cung cấp dịch vụ mà ko cần người cung cấp dịch vụ khi ký hợp đồng phải có ủy quyền của người lao động của họ. Nếu bên bốc xếp chỉ là lao động phổ thông làm công ăn lương thì ko thể ký hợp đồng dân sự mà phải ký hợp đồng lao động vì đây là quan hệ lao động theo quy định chứ ko thể lách luật được nhé bạn. Thân ái

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  NTMP (21/04/2020)
 • #349555   11/10/2014

  denco
  denco

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 261
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Em xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã tư vấn ạ. Nhưng em có thắc mắc nhỏ thêm ở đây là em thấy chưa có văn bản pháp luật nào cấm việc ký hợp đồng khoán việc dài hạn . Anh có thể trích dẫn giúp em một số công văn hoặc thông tư hướng dẫn được không ạ. Vì những công nhân bốc xếp này làm việc không liên tục và hưởng tiền công theo sản phầm nên rất khó để ký hợp đồng lao động ạ. Trân Trọng.

   
  Báo quản trị |  
 • #389408   25/06/2015

  phamhue08
  phamhue08

  Female
  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2013
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn, Công ty mình cũng đang có trường hợp như của Công ty bạn, không biết bên bạn đã có hướng làm thế nào cho đúng luật chưa mách mình với. cho mình số điện thoại của bạn để cùng trao đổi nhé

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com