Xin hỏi về ghi thu - ghi chi học phí

Chủ đề   RSS   
 • #379922 20/04/2015

  hoangnganpm

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về ghi thu - ghi chi học phí

  Theo chương 4 điều 9 Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có ghi:

  "Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở này và được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập."  vậy nguồn kinh phí đó có phải ghi thu - ghi chi hay không ? rất mong luật sư tư vấn giúp 

   
  17493 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #392896   19/07/2015

  honglinh24021987
  honglinh24021987

  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều 9.  thông tư 20 hướng dẫn NĐ 49 THAY THẾ TT 29 : Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở này và được tự chủ sử dụng theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Căn cứ quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpdo đó ta làm như sau:

  1. Khi có quyết định cấp bù: ta lập danh sách học sinh để  Rút dự toán tại kho bạc  về viết phiếu thu:

  1.1/ Nợ 111

              Có 461 ( mục 7766) Quyết toán vào năm rút NS luôn phần này vì đã thể hiện trả cho HS nhưng QT này là chi an sinh XH

  Đ.Thời Có 008

   

  2. Xuất quỹ chi tiền nộp vào tài khoản tiền gửi

       2.2/   Nợ 112

                      Có 111

  Đ.Thời  xác định tiền học phí phải trả cho học sinh (Căn cứ vào DS học sinh được duyệt mà đi học thực tế ta xác định tiền chi trả cho đối tượng được hưởng  xác định phí luôn

  2.3/    Nợ 661 (mục 7766) Quyết toán vào năm rút NS luôn phần  này vì đã thể hiện trảcho HS nhưng chi an sinh  xã hội  

                 Có 335 (Phải trả các Đối Tượng)         

     Đồng thời xác định khoản thu được của đơn vị và HS đã được hưởng an sinh XH

  2.4/ Nợ 335  Bút toán này thể hiện số hạch toán thu  như NĐ 49 và T.tư 20

              Có 511   

            (theo tôi nếu làm thế này thể hiện HS đã hưởng cấp học bù phí  vì Hạch toán vào mục 7766 và cũng là nguồn thu của đơn vị)         

  3 .Cuối năm  511 chưa sử dụng hoặc chưa SD hết vì tài khoản 511 không có số dư bên có (hướng dẫn tại QĐ 19 chế độ kế toán HCSN) nên chuyển toàn bộ của TK 511 sang Tài khoản 521 (thu chưa qua ngân sách)

  3.1/   Nợ 521 (thu chưa qua ngân sách)

                Có 511  (các khoản thu)

   và Theo dõi TK 521 (thu chưa qua ngân sách)      

  4. Khi sử dụng sửa chữa ( có thể sử dụng trong năm đó có thể sang năm sau mới dùng để sửa chữa)

  4.1/ Nhà Cung cấp DV làm công trình

             Nợ 241 (XDCBDD)

                    Có 331 ( nhà CC DV )

  4.2/ Thanh toán cho Nhà CCDV

  Nợ 331( thanh toán nhà CC DV)

       Có 112

  4.3/ Khi giá trị công trình hình thành tài sản

  Nợ 211 (TSCĐ)

        Có 241 ( XDCBDD)

  4.4/ Đông thời ghi tăng nguồn TSCĐ

        Nợ 661 (Mục 6907; 6921; 6949….. tùy theo việc xử dụng cho đúng mục)

               Có 466( nguồn KP đã Hình Thành TSCĐ)

  4.5/ Làm tờ trình ghi thu ghi chi ngân sách khi có QĐ ta sẽ hạch toán

  Nợ 521 (dư năm trước đã chuyển sang TK 521Nợ 511 (nếu xử dụng luôn trong năm);

       Có 461 (Mục 6907; 6921; 6949….. tùy theo việc xử dụng cho đúng mục)

  (nếu làm thế này thì mới thể hiện vào báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng được vì đã hạch toán mục theo đúng quy định rồi)

  5/ Khi sử dụng mua sắm công cụ hoặc VPP; chi nghiệp vụ chuyên môn….. ( có thể sử dụng trong năm đó có thể  sang vài năm sau mới mua sắm sửa chữa)

  5.1/ khi mua sắm công cụ hoặc VPP; chi NVCM

  Nợ 661 (hạch toán mục tùy theo việc xử dụng hạch toán Cho đúng mục)

       Có 112     

  5.2/ Làm tờ trình ghi thu ghi chi ngân sách khi có QĐ ta sẽ hạch toán:

  Nợ 511 (nếu xử dụng luôn trong năm);

  Nợ 521 (dư năm trước đã chuyển sang TK 521

  Có 461(hạch toán mục tùy theo việc xử dụng hạch toán cho đúng mục)

  nếu làm thế này thì mới thể hiện vào biểu F02  báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng được vì đã hạch toán mục theo đúng quy định rồi)

  6/ 40% chi lương

  6.1/ Xác định tiền lương

  Nợ 661 (hạch toán mục tùy theo việc xử dụng hạch toán cho đúng mục  

        Có 334    

  6.2/ Thanh toán lương

  Nợ 334

        Có 112

  6.3/ Làm tờ trình ghi thu ghi chi ngân sách khi có QĐ ta sẽ hạch toán:

  Nợ 511 (nếu xử dụng luôn trong năm);

  Nợ 521 (dư năm trước đã chuyển sang TK 521

       Có 461 (hạch toán mục tùy theo việc xử dụng hạch toán cho đúng mục)

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

  Cập nhật bởi honglinh24021987 ngày 19/07/2015 06:16:28 CH sai chinh tả
   
  Báo quản trị |  
 • #395750   10/08/2015

  hoangnganpm
  hoangnganpm

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng cảm ơn anh(chị) nhiều. nhưng trên em lại không cho ghi thu nghi chi khoản cấp bù học phí đó nên bọn em không biết hạch toán qua ntn là hợp lý.em cũng trao đổi với cấp trên nhưng không được chấp nhận ghi thu. em muốn làm 1 văn bản để gửi cấp trên chấp nhận nghi thu - ghi chi nguồn cấp bù học phí đó. nhờ anh chị tư vấn giúp về điều, khoản  thể hiện khoản cấp bù đó phải nghi thu - ghi chi với ạ. em trân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |