Xin hỏi về đăng ký QSD đất

Chủ đề   RSS   
  • #386753 06/06/2015

    Xin hỏi về đăng ký QSD đất

    Xin chào luật sư. Xin luật sư cho biết quy định nào quy định về dăng ký QSD đất, và xin hỏi diện tích tối thiểu cùng kích thước mảnh đất đủ điều kiện cấp CNQSD đất?

     
    2576 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977