Xin Hỏi Về Cty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #287214 20/09/2013

  huykhanh68

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Hỏi Về Cty TNHH

  Em có một thắc mắc xin các anh,chị giải đáp dùm!!!

  Trong cty TNHH:

  - Khi hội đồng thành viên yêu cầu mời dự hợp nếu như có 1 cá nhân không tham dự cuộc hợp thì cá nhân đó có làm đúng theo pháp luật không?co sở pháp lý.

  - Nếu như trong HĐTV có một người đang bận việc ở xa nhưng Chủ tịch HĐTV lại triệu tập cuộc hợp khẩn cấp vì có việc gấp cần phải xử lý. Theo quy định của pháp luật,nếu ủy quyền lại cho người khác thì phải mất 15 ngày nhưng hiện tại cty lại có việc gấp bắt buộc phải hợp khẩn cấp. Vậy trong trường hợp này thì cty có thể hợp được không, khi thiếu mất 1 thành viên hay phải đợi người dó trở về or co thể ủy quyền cho nguoi khác hợp thay mà không cần phải thông báo trước 15 ngày.

  Mong các anh, chị giúp đở dùm.

  Xin cản ơn!!!!

   
  3679 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #287225   20/09/2013

  legalconsult
  legalconsult
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2012
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3183
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 255 lần


  Chào bạn,

  Việc tham gia họp hội đồng thành viên là quyền của thành viên, đây không phải là nghĩa vụ nên không vi phạm pháp luật. Căn cứ theo khoản 1, điều  41 LDN.

  Không biết bạn lấy quy định về việc ủy quyền lại cho người khác mất 15 ngày ở đâu???

  Về điều kiện họp: Căn cứ theo điều 51:

  Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

  1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

  4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. 

  Do đó, nếu triệu tập hợp lệ và tỷ lệ họp đủ điều kiện thì họp và thông qua quyết định bình thường.

  Mình nghĩ bạn nên xem xét lại vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐTV hay là của giám đốc, tại mình thấy các quyết định của HĐTV thường liên quan đến những vấn đề lớn và không gấp.

  Nếu người vắng mặt không tham gia đc và vì lợi ích chung thì nên làm ủy quyền cho người khác. Nếu không ủy quyền thì có thể lập biên bản họp và gửi cho người đó ký tên đồng ý, vậy là có thể ra quyết định đc rồi.

  B.R

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn legalconsult vì bài viết hữu ích
  huykhanh68 (20/09/2013)
 • #287231   20/09/2013

  huykhanh68
  huykhanh68

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Xl vì đả nhớ nhầm: ủy quyền chỉ có 7 ngày chứ không phải 15 ngày.

  Rất Cám ơn bạn đã giúp đở!!!

  Thân!!!

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #287235   20/09/2013

  legalconsult
  legalconsult
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2012
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3183
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 255 lần


  huykhanh68 viết:

  Xl vì đả nhớ nhầm: ủy quyền chỉ có 7 ngày chứ không phải 15 ngày.

  Rất Cám ơn bạn đã giúp đở!!!

  Thân!!!

   

  Chắc bạn đang nói đến người đại diện theo ủy quyền theo điều 48 LDN, theo mình hiểu thì đây là cử người ủy quyền đại diện cho thành viên là tổ chức. Còn ủy quyền tham gia cuộc họp cũng giống như các ủy quyền thông thường khác mà thôi

  B.R

   
  Báo quản trị |  
 • #287429   21/09/2013

  huykhanh68
  huykhanh68

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin bạn giup đở dùm 1 vấn đề sau: Nếu 1 thành viên cty TNHH vì bị HĐTV từ chối không cho chuyển nhượng phần vốn góp nên đã giữ lại số tiền 500 triệu đồng mà khách hàng thanh toán cho công ty để làm điều kiên. Như vậy có thể coi là trái pháp luật không? Nếu trái thì áp dụng khung luật nào?có thể áp dụng Luật Hình Sự hay Luật Dân Sự?

  Note: Người này không hề co ý định chiếm đoạt tài sản công ty ma chỉ để làm điều kiện buộc HĐTV mua lại phần vốn đã góp or là cho chuyển nhượng lại 1 người D

  Xin cảm on!!!

  thân!!!!

   
  Báo quản trị |  
 • #287490   21/09/2013

  lthuhang
  lthuhang
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2013
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1300
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 41 lần


  Chào bạn! Mình chia sẻ thế này:

  Thành viên đó không cần phải giữ số tiền 500tr đó đâu. Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 38, điểm e Khoản 1 Điều 41 luật Doanh nghiệp 2005 thì thành viên được chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định tại Đ 43, 44, 45 Luật DN.

  "Điều 43. Mua lại phần vốn góp

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  b) Tổ chức lại công ty;

  c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

  Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp

  Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán."

  Cho nên là thành viên đó hoàn toàn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình nhé. CTTNHH là công ty đối vốn không mang tính tuyệt đối, tức là trọng về vốn (tức là không cần biết em là ai, miễn sao em có tiền @@), thành viên hoàn toàn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình. Tuy nhiên Luật chỉ khống chế về điều kiện chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp thôi. Tốt nhất là anh kia trả lại cho Công ty 500tr đấy, nếu không đáp ứng điều kiện để yêu cầu CT mua lại phần vốn góp theo Đ 43 thì vẫn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác theo Đ 44 hoặc 45 LDN.

   Thân bạn! @@

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lthuhang vì bài viết hữu ích
  huykhanh68 (22/09/2013)
 • #287519   22/09/2013

  huykhanh68
  huykhanh68

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  trước tien m xin cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.

  nhưng vấn đề ở đây là:người này tự ý chiếm giử 500tr của cong ty để làm điều kiện. Vì Hội đồng thành viên không chiu thu mua lại va cũng không dồng ý cho chuyển nhượng. Như vậy thì có thẻ xem la vi phạm nhưng k biết truy cứu theo luật dan sự hay la hình sư.

  Xin cảm on!!!

   
  Báo quản trị |  
 • #287561   22/09/2013

  lthuhang
  lthuhang
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2013
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1300
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 41 lần


  Bạn tham khảo thêm Điều 141 Bộ luật Hình sự 1999: Rất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản

  "1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm".

  Khi tiến hành kinh doanh thì mọi khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh của DN là tài sản của DN. Việc anh này chiếm giữ 500tr đó là chiếm giữ tài sản của CT. Nếu sau khi đã được CT yêu cầu trả lại mà vẫn cố tính không trả thì có thể bị truy cứu Trách nhiệm hình sự theo Khoản 2 Điều 141.

  Ngoài ra, việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong CTTNHH 2TV là quyền của thành viên:

  Điều 41. Quyền của thành viên

  1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây:

  e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này. (Theo quy định của Luật này tức là các trường hợp chuyển nhượng theo Điều 43, 44, 45 Luật Doanh nghiệp 205).

  Do đó đã là quyền thì anh có thể làm hoặc không làm. A có quyền chuyển nhượng mà không phụ thuộc vào quyết định của HĐTV (tất nhiên phải đảm bảo điều kiện về thủ tục và chủ thể nhận chuyển nhương).

  Thân bạn!

   

  Cập nhật bởi lthuhang ngày 22/09/2013 01:51:13 CH
   
  Báo quản trị |