Xin hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #167322 22/02/2012

  nguyen_quan_123

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất

   

  Thưa luật sư!
      Gia đình tôi có mảnh vườn với diện tích đất hơn 2.000m2 trong giấy chứng nhận QSD đất ghi là Đất thổ cư (toàn bộ), thời hạn sử dụng lâu dài. Gia đình tôi ở nơi khác chuyển đến mua của 1 người đã sử dụng trước đó và sử dụng mảnh vườn đó từ năm 1995 (ngày ký GCNQSD đất), nhưng tôi được biết mảnh vườn đó có nguồn gốc từ khoảng năm 1976 (trước năm 1980). Khi tôi hỏi Phòng Tai nguyên môi trường để tách thừa (thuộc diện bố mẹ cho con) thì được trả lời là phải chuyển mục đích sử dụng sang đất ở rồi mới tách thửa và phải đóng 50% số tiền chênh lệch khi chuyển từ đất trồng CLN sang đất ở (Theo tôi được biết nếu là đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 thì không phải đóng số tiền chênh lệch đó) 
      - Tôi thấy như vậy là không đúng nhưng không thể biết chính xác các văn bản quy định ra sao để khiếu nại cho hợp lý? 
      - Và làm thế nào để chứng minh là mảnh vườn đó có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980?
      Kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề này. 
      Xin chân thành cảm ơn Luật sư!
   
  10903 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #167855   24/02/2012

  haohatiep
  haohatiep

  Male
  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2010
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 449
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 25 lần


  Trả Lời:
  1. Nếu đất trên là đất thổ cư thì bạn hoàn toàn có thể tách thửa với diện tích 2000m2 thì Tôi nghĩ bạn có đủ điều kiện về quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  2. Nhưng như bạn trình bày ở trên "Phòng tài Nguyên môi trường trả lời bạn là bạn phải chuyển mục đích sử dụng đất Trồng cây lâu  năm sang đất ở thì mới tách được" thì Tôi có thể hiểu là Phòng Tài nguyên môi trường cho rằng diện tích 2.000m
  2 trên là đất trồng cây lâu năm, Nếu đúng là đất trồng cây lâu năm thì Phòng tài nguyên môi trường hướng dẫn cho bạn vậy là đúng quy định của pháp luật.
      - Vấn đề là Bạn cần phải xác định là diện tích trên là đất thổ cư hay là đất trồng cây lâu năm.
      Bạn có nêu " Theo tôi được biết nếu là đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 thì không phải đóng số tiền chênh lệch đó)" Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ (về thi hành Luật Đất đai năm 2003) có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao. Theo đó, diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành chính là diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

  Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18-12-1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở. Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên thì diện tích đất ở được xác định không quá năm lần hạn mức diện tích giao đất ở của tỉnh.

    Vì Phòng tài nguyên môi trường cho rằng diện tích trên là đất trồng cây lâu năm do đó bạn không thuộc trường hợp được quy định tại điều 45 nghị định 181 nên bạn phải đóng mức phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haohatiep vì bài viết hữu ích
  nguyen_quan_123 (27/02/2012)
 • #168745   27/02/2012

  nguyen_quan_123
  nguyen_quan_123

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn Luật sư Diệp Hà đã tư vấn giúp tôi, và cũng xin khẳng định với LS là mảnh đất của gia đình tôi là 2.513m2 trong giấy CNQSD đất chỉ ghi là đất thổ cư. Như vậy thì tôi có thể tách thửa bất kể là đất đó có nguồn gốc từ bao giờ đúng không? Nhưng không biết tại sao Phòng TNMT lại hướng dẫn cho tôi như vậy.
  Nếu có thể LS hãy cho tôi tên của các văn bản quy định về tách thửa, chuyển mục đích SD đất để tôi nghiên cứu và làm cơ sở để trình bày nếu Phòng TNMT vẫn yêu cầu tôi phải chuyển MĐSD trước khi tách thửa. Và với diện tích như vậy tôi có thể tách được bảo nhiêu thửa vì gia đình tôi có tời 5 người con?
  Xin cảm ơn Luật sư!
   
  Báo quản trị |  
 • #169001   28/02/2012

  haohatiep
  haohatiep

  Male
  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2010
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 449
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 25 lần


  mỗi một địa phương đều có quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa riêng . đây là văn bản quy định về tách thửa ở tỉnh quảng nam (bạn đọc điều 12 nhé)

                                                  

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH QUẢNG NAM  Số:53 /2008/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc                  Tam kỳ, ngày 26  tháng 12  năm 2008

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận

   quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu

  để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  ...
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  "Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất, diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số19/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định đã ban hành có nội dung trái với quy định kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  .....

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH

  Đã ký

  Lê Minh Ánh   

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH QUẢNG NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  QUY ĐỊNH

  Hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và

  diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 53  /2008/QĐ-UBND

  ngày 29   tháng 12  năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam)

  ....

   

  CHƯƠNG III

  TÁCH THỬA ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG NHÀ Ở

  Điều 12 . Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất.

  1. Việc giao đất ở, công nhận đất ở và tách thửa phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể  như sau:

  a. Đối với đất thuộc khu vực I và điểm a, khoản 2, Điều 4 của quy định này, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền), chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.

  b. Đối với các khu vực còn lại diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền), chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4m trở lên.

  2. Thửa đất đang sử dụng ổn định trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, kích thước tối thiểu theo quy định này, nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  3. Trường hợp người sử dụng đất ở xin tách thửa mà thửa đất xin tách nhỏ hơn diện tích quy định tại khoản 1 điều này, thì phải đồng thời xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất khác liền kề để thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu qui định.

  .....

  thuận của UBND tỉnh.

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 28/02/2012 09:59:53 CH văn bản dài quá, cắt bới phần không liên quan
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haohatiep vì bài viết hữu ích
  nguyen_quan_123 (01/03/2012)
 • #169544   01/03/2012

  nguyen_quan_123
  nguyen_quan_123

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi xin cảm ơn Luật sư! tôi cũng đã nghiên cứu toàn bộ Quy định về "Hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam". Đây là văn bản quy định về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất mà thôi. Tôi tiếp tục hỏi Phòng TNMT về vấn đề trên thì câu trả lời vẫn là như vậy.
  Ý tôi muốn hỏi là tại sao toàn bộ mảnh vườn của gia đình tôi là đất thổ cư (2513m2) nhưng khi tách thửa thì Phòng TNMT yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng sang đất ở? không công nhận vườn của gia đình tôi được sử dụng trước 18/12/1980 (nếu SD trước 18/12/1980 thì toàn bộ diện tích đó là đất ở) và phải đóng tiền chênh lệch khi chuyển MĐSD đất đó?
  Xin LS tiếp tục tư vấn giúp tôi!
   
  Báo quản trị |  
 • #169552   01/03/2012

  haohatiep
  haohatiep

  Male
  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2010
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 449
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 25 lần


   bạn hãy yêu cầu phòng tài nguyên và môi trường trả lời bạn bằng văn bản bạn nhé! vì trong văn bản trả lời có nêu quy định pháp luật về việc đất nhà bạn tại sao phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chúng ta mới có thể biết được cụ thể.
  Cập nhật bởi haohatiep ngày 01/03/2012 10:51:49 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #274687   11/07/2013

  hoang8182
  hoang8182

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật sư cho tôi hỏi về chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tôi có 100m2 đất trồng cây lâu năm trong vườn nhà và tôi định chuyển sang đất ở cho con tôi làm nhà, tôi đã làm xong thủ tục xin chuyển đất ở phường và đã hoàn thành tiền đo đạc(trong vòng 30ngày) nhưng khi nộp hồ sơ lên thành phố để hoàn tất thủ tục chuyển đổi thì họ hẹn chờ thêm 40 ngày nữa, có người phải mất 2 tháng mới hoàn thành xong.Vậy cho tôi hỏi có quy định nào quy định thời gian chuyển đất là bao nhiêu ngày không vậy?(nếu có xin luật sư cho tôi văn bản để biết thêm, tôi đang ở Quảng Nam)vì tôi đang cần giấy tờ gấp để kịp ngày làm nhà cho con tôi. Tôi xin cảm ơn luật sư

   
  Báo quản trị |