DanLuat 2015

Xin hỏi thảo Hợp đồng này đúng hay sai?

Chủ đề   RSS   
 • #56132 07/07/2010

  toan8

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi thảo Hợp đồng này đúng hay sai?

  Xin chào luật sư. Em là thành viên mới. làm kế toán. Nên khả năng soạn thảo Hợp đồng có hạn chế. Em có hợp đồng như sau. Rất mong các luật sư tư vấn cho em. ở điều 5 mục 4 (Phần em viết nghiêng và mực đỏ. Sếp em đang kêu là như thế sẽ không có lợi cho Công ty em (Công ty cho thuê máy). Sếp còn mắng rằng em làm kế hoach bao nhiêu năm mà để hợp đồng như vậy. . Khổ cho em. Em mới làm cho công ty theo mẫu cũ. Chứ em có là người soạn HĐ đâu.  vậy em rất mong Luật sư giúp em.

  #ece9d8;">

  CÔNG TY ....(Công ty cho thuê máy)

  #ece9d8;">

  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  -----***-----

   


  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ THIẾT BỊ MÁY MÓC

              Số: ………… /HĐDVCT

  - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa XHCNVN được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

  - Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước

  - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên

  Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2009 tại Văn phòng Công ty …..(Công ty cho thuê máy)

  Chúng tôi gồm:

  Bên cho thuê ( Bên A) : Công ty cho thuê máy

  Địa chỉ             :.

  Điện thoại          :           Fax:…………………….

   Tài khoản           : ………………tại Ngân hàng Ngoại thương Thăng Long

            ( Phòng giao dịch ………)

   Mã số thuế          : 

  Đại diện            : Ông .................. ……………Chức vụ: Giám đốc

  Bên thuê (Bên B)    : Công ty cho thuê máy

      Địa chỉ             : Khu CN Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

  Điện thoại          :    …………………             Fax:   ………….

  Đại diện            : Bà ……………..       Chức vụ: ………………………

   Hai bên thống nhất thoả thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

   

  Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  Bên A nhận cho Bên B thuê máy với nội dung sau:

  STT

  #ece9d8; width: 154.15pt; background-color: transparent;">

  Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất máy móc

  #ece9d8; width: 47.6pt; background-color: transparent;">

  ĐVT

  #ece9d8; width: 42.4pt; background-color: transparent;">

  Số

  lượng

  #ece9d8; width: 1.5in; background-color: transparent;">

  Đơn giá

  (VND/ngày/chiếc)

  #ece9d8; width: 76.3pt; background-color: transparent;">

  Thành tiền

  (VNĐ)

  #ece9d8; width: 31.7pt; background-color: transparent;">

  Ghi chú

  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; background-color: transparent;">

  1

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 154.15pt; background-color: transparent;">

  ………………….

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 47.6pt; background-color: transparent;">

  …….

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 42.4pt; background-color: transparent;">

  …….

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 1.5in; background-color: transparent;">

  …………

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; background-color: transparent;">

  ………….

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; background-color: transparent;">

  2

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 154.15pt; background-color: transparent;">

  ………………….

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 47.6pt; background-color: transparent;">

  ……..

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 42.4pt; background-color: transparent;">

  …..

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 1.5in; background-color: transparent;">

  …………..

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; background-color: transparent;">

  ………

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 352.15pt; background-color: transparent;" colspan="4">

  Tổng cộng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 352.15pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;" colspan="4">

  Tổng giá trị hợp đồng ( 30 ngày )

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 352.15pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;" colspan="4">

  Thuế GTGT 10%

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext; width: 40.25pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 352.15pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;" colspan="4">

  Tổng cộng

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 76.3pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">
  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 31.7pt; height: 32.5pt; background-color: transparent;">

    ( Bằng chữ: ……………………………………………………………….. .)

  Điều 2: QUY CÁCH TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ

            Máy đồng bộ, đảm bảo chất lượng may tốt trên dây chuyền

  Điều 3: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

  1.Thời gian thuê: 30 ngày (từ ngày 03/08/2009 đến ngày 02/09/2009). Qua thời hạn trên, bên B chưa trả máy thì phải thanh toán theo giá của mỗi máy là: 200.000VNĐ/chiếc/ngày. Nếu Bên B muốn kéo dài thời hạn thuê phải được sự đồng ý của Bên A, phải thông báo cho Bên A bằng văn bản ngay trước khi hết thời hạn thuê.

  2. Giao hàng: Tại nhà xưởng của Bên B, chi phí đi lại do bên A chịu trách nhiệm.

  3. Tổ chức bàn giao:

  - Bên A sẽ tiến hành bàn giao thiết bị và lập văn bản chứng nhận bàn giao.

  - Trong trường hợp cần thiết thì bên B sẽ mời thêm các cơ quan đơn vị liên quan cùng   Bên A tiến hành nghiệm thu và bàn giao.

  Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  - Bên B thanh toán cho bên A 100% giá trị hợp đồng chậm nhất trong vòng 10 ngày, ngay sau khi Bên A giao hàng và xuất hoá đơn GTGT.(tương đương: 15.840.000 VNĐ)

  - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

  Điều 5: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  1. Trách nhiệm của Bên A:

  1.1. Đảm bảo cho Bên B thuê đầy đủ máy móc, thiết bị trong trạng thái hoàn toàn sử dụng tốt và đúng vào thời gian mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  2. Trách nhiệm của Bên B:

                      2.1 Đảm bảo giữ gìn bảo vệ máy móc khi sử dụng.

  2.2. Bàn giao và hoàn tất thủ tục bàn giao cho Bên A đầy đủ máy móc, trang thiết bị ngay sau khi hết hợp đồng thuê. Đền bù mọi thiệt hại cho Bên A nếu làm mất hoặc hỏng hóc máy móc thiết bị đã thuê, chịu mọi thiệt hại do sự chậm trễ giao trả máy móc thuê gây ra cho Bên A.

  2.3. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm chi phí thuê đúng thời điểm cam kết trong hợp đồng.

  3. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tới 30% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

  4. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành,...mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung hình phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

  Điều 6: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết.

  2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ việc tranh chấp ra toà án Kinh tế Hà Nội. Phán quyết của toàn án là quyết định cuối cùng ràng buộc giữa hai bên thực hiện và mọi chi phí do bên thua kiện chịu.

  Điều 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

  - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đây là hợp đồng không huỷ ngang, nó có giá trị trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.

  - Hợp đồng này sẽ tự động được thanh lý khi hết thời hạn hợp đồng và hai bên đã hoàn

  tất việc thanh toán mà không có bất kỳ vướng mắc gì.

  - Hợp đồng này được làm dựa trên các văn bản pháp quy hiện hành. Nếu các văn bản pháp quy hiện hành thay đổi thi hợp đồng sẽ được tự động điều chỉnh cho phù hợp.

  - Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  #ece9d8;">

           ĐẠI DIỆN BÊN A

  #ece9d8;">

          ĐẠI DIỆN BÊN B

   


   

   

  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 30/09/2010 03:56:19 PM chỉnh cỡ chữ
   
  15747 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #56178   08/07/2010

  namlawyer
  namlawyer
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2010
  Tổng số bài viết (164)
  Số điểm: 1167
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 26 lần


  Chào bạn! Việc soạn thảo và ký kết hợp đồng loại này là một trong những việc quan trọng, hơn nữa mẫu hợp đồng có thể sẽ phải được sử dụng lâu dài... Do đó, bạn nên gặp trực tiếp luật sư để nhờ soạn thảo sẽ đầy đủ và quyền lợi chính đáng được đảm bảo hơn.. Chúc bạn thành công LS Đinh Ích Nam - 0979 888 286

  Văn Phòng Luật Sư Nam Kinh - Nam Kinh Law Office

  248 Tân Thới Hiệp 22, Phường Tân Thới Hiệp, Q12, HCM

  Trưởng VP: LS Đinh Ích Nam (0979 888 286)

   
  Báo quản trị |  
 • #56189   08/07/2010

  toan8
  toan8

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn luật sư.
   
  Báo quản trị |  
 • #56216   09/07/2010

  hieppoe
  hieppoe

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2009
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 255
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 13 lần


  Hợp đồng này có nhiều chỗ cần phải sửa lại. Ví dụ: Phần căn cứ Pháp lệnh HĐKT đã hết hiêu lực từ năm 2006. Một số điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên cũng chưa đầy đủ, rõ ràng lắm, cần phải làm rõ hơn, ví dụ: nghĩa vụ chịu rủi ro với tài sản, nghĩa vụ bảo quản, tình trạng sau khi sử dụng,  chi phí tháo dỡ, lắp đặt, phạt vi phạm,.... hoặc các điều khoản về giải quyết tranh chấp, khả năng thay đổi của hợp đồng,.......

  Theo Hiệp, đây là hợp đồng giá trị nhỏ, thời gian thực hiện ngắn nên cũng không cần quá chi tiết. Tuy nhiên, nếu công ty bạn thường xuyên cho thuê thiết bị, đặc biệt là những thiết bị có giá trị lớn, thời gian thuê dài thì nên có một hợp đồng chuẩn, như thế sẽ đảm bảo hơn về mặt pháp lý, tránh rủi ro và tranh chấp sau này. Bạn có thể nhờ luật sư hoặc người có chuyên môn luật soạn thảo, chi phí cũng không cao đâu.

  Thân chào bạn!

  Luật sư Nguyễn Hiệp

  Phone: 0904 727 115 - 092 8989 798

  Email: hiepnguyen@luatviban.com

  http://www.luatviban.com

   
  Báo quản trị |  
 • #56546   13/07/2010

  toan8
  toan8

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thực ra Hợp đồng này là do công ty đã có từ trước. Em có phải là người soạn thảo đâu. Em là nhân viên mới. Nên em không thể gợi ý Sếp thuê Luật sư được. Chắc em phải đi học văn bằng 2 về Luật kinh tế thôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #56928   19/07/2010

  Trước mắt đối với khoản 4 Điều 5 của Hợp đồng nêu trên bạn có thể khắc phục bằng cách tham khảo Bộ luật Dân sự 2005. Đồng thời bạn nên thỏa thuận cụ thể mức phạt dựa trên khung phạt pháp luật cho phép. Ví dụ như Bộ luật Dân sự cho phép phạt vi phạm hợp đồng không quá 8% giá trị hợp đồng thì bạn nên thỏa thuận rõ trong hợp đồng là phạt 7% hay 7,5% giá trị hợp đồng.
  Chúc bạn may mắn!
  Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 19/07/2010 02:12:03 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #57463   25/07/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 64 lần


  chào bạn blueorchid.
      Theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành không hạn chế mức phạt vi phạm trong hợp đồng.'
   trân trọng.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-