Xin hỏi rỏ hơn mục 7 điều 3 NĐ 38/2007

Chủ đề   RSS   
 • #351545 22/10/2014

  Xin hỏi rỏ hơn mục 7 điều 3 NĐ 38/2007

  Theo nội dung của mục 7 điều 3 của NĐ 38/2007 của Chính phủ thì được hiểu

   là CB,VC,CC, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước đang cư trú tại địa phương được tạm hoản đi NVQS và những người từ nới khác  đến làm việc trong địa phương  ở nơi vùng sâu, vùng xã, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 tở lên, ở hải đảo  có phụ cấp khu vưch hệ số 0,3 trở lên cúng được tạm hoản đi NVQS có đúng không.

   
  1836 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận