DanLuat 2015

xin hỏi ông về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra trong ngành GDĐT

Chủ đề   RSS   
 • #421063 08/04/2016

  xin hỏi ông về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra trong ngành GDĐT

  Xin Quý ông tư vấn giúp để tôi rõ hơn về chức năng và thẩm quyền thanh tra, kiểm tra của Phòng GDĐT huyện, bộ phận thanh tra của phòng GDĐT huyện. Theo Nghị định 42/NĐ/CP ngày 09 tháng 5/2013 và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 thì Phòng GDĐT huyện có chức năng thanh tra, kiểm tra như thế nào đối với các trường THCS, TH và mầm non công lập trên địa bàn huyện ? Trưởng phòng GDĐT huyện có đủ quyền ký các quyết định thành lập đoàn thanh tra hay đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục tại huyện hay không?

  xin chân thành cảm ơn Quý ông.

   
  1636 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-