DanLuat 2015

Xin hỏi một chút về việc thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ đề   RSS   
 • #48854 02/04/2010

  Irisbel

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin hỏi một chút về việc thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

  Theo Khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp 2005:

  "3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;"

  Vậy, với trường hợp, Điều lệ Công ty không quy định khác quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu một cổ đông có số cổ phần tương ứng với 40% tổng số phiếu biểu quyết, cổ đông này luôn đi họp đầy đủ và luôn không thông qua các Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, thì Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông sẽ không thể thông qua được hay sao? Có giải pháp nào cho trường hợp như thế này không? Hay đây là một trường hợp Luật Doanh nghiệp chưa chặt chẽ? Mong các pác chỉ giáo giúp. Em xin chân thành cảm ơn!
   
  5521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #48855   02/04/2010

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1334)
  Số điểm: 9498
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 422 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Cổ đông lớn sẽ không thông qua nghị quyết nếu nghị quyết đó vi phạm quyền lợi của họ. Hoặc là cần phải điều chỉnh lại nội dung nghị quyết để thuyết phục cổ đông đó đồng ý hoặc là khởi kiện ra tòa.

  LS Nguyễn Bình An
  0902 255 896
  an.nguyen@nlvlaw.com

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #56256   09/07/2010

  Irisbel
  Irisbel

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào Luật sư,

  Vậy, xin hỏi Luật sư khi kiện ra tòa là với lý do gì? Và trong một vụ kiện như vậy tòa thụ lý trên cơ sở nào? Căn cứ vào đâu để nắm được phần thắng? Xin Luật sư giải thích rõ thêm.
   
  Báo quản trị |  
 • #56392   12/07/2010

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1334)
  Số điểm: 9498
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 422 lần
  Lawyer

  Để trả lời chính xác câu hỏi, anh hãy cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến việc này cho tôi.

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #56407   12/07/2010

  Irisbel
  Irisbel

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào Luật sư!

  Em nghĩ là chúng ta đang bàn thảo hoàn toàn trên phương diện căn cứ pháp lý. Về vấn đề kiện có thắng không thì phải xem xét hồ sơ, song việc căn cứ khởi kiện và tòa thụ lý trên cơ sở nào thì không cần hồ sơ mà chỉ căn cứ vào luật cũng có thể nói được chứ?
   
  Báo quản trị |  
 • #56439   12/07/2010

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1334)
  Số điểm: 9498
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 422 lần
  Lawyer

  Bạn nói không đúng rồi. Muốn áp dụng căn cứ pháp lý thì phải có tình tiết của vụ việc, nếu không thì lấy cái gì mà thảo luận hả bạn. Chẳng ai ngồi phân tích cho bạn tất cả các trường hợp trong luật đâu.

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #56539   13/07/2010

  Irisbel
  Irisbel

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thì tình tiết chỉ có như em đã nêu ở phần đầu. Cổ đông nắm giữ 40% luôn đi họp và luôn không biểu quyết thông qua các vấn đề được đưa ra thảo luận. Vậy giờ sẽ cung cấp tài liệu gì?
   
  Báo quản trị |  
 • #56863   17/07/2010

  kan78
  kan78

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ngày 20/4/2009, công ty Cổ phần X tiến hành đại hội cổ đông, cuộc họp được tổ chức theo đúng luât định và theo đúng điều lệ công ty. Cụ thể số CĐ dự họp  đại diện cho 90% số CP có quyền biểu qHĐQTyết. Sau 1 ngày làm việc, đến 8 giờ tối ĐHCĐ mới bầu ra được 4/5 thành viên HĐQT và 2/3 thành viên BKS. Tất cả việc bầu cử diễn ra hợp lệ. Do đã quá muộn, ĐHĐCĐ nhất trí họp tiếp vào ngày 22/4/2009. Đúng 9 sáng ngày 22/4/2009, ĐHĐCĐ Công ty X họp tiếp. Tại cuộc họp này, một số CĐ (chiếm 15% tổng số CP có quyền biểu quyết) đã đề nghị bổ sung một số nội dung mới vào cuộc họp, nhưng Chủ tịch HĐQT không chấp nhận. Sau khi bị từ chối, 20 CĐ của công ty đã bỏ ra về, do đó số cổ đông dự họp chỉ còn đại diện cho 60 % CP có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ  tiếp tục họp  và đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS còn lại với tỷ lệ 95% tổng số phiểu biểu quyết của số thành viên còn lại dự họp chấp thuận. Tuy nhiên tính theo danh sách CĐ dự họp lúc đầu thì chỉ có 57% chấp thuận.
  Số CĐ đã bỏ ra về không đồng ý với kết quả cuộc họp và đã khởi kiện yêu cầu TAND giải quyết.

  Với tình huống trên, nhờ các Luật sư giúp đỡ cách giải quyết theo luật định. Chúng tôi xin chân thành cám ơn !

   
  Báo quản trị |  
 • #56915   18/07/2010

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1334)
  Số điểm: 9498
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 422 lần
  Lawyer

  Bạn nên thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Vụ việc đã đưa ra tòa án thì phải xem xét chính xác về điều lệ, thủ tục triệu tập họp, tính hợp pháp của kết quả cuộc họp...

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-