xin hỏi luật sư về chính sách đối với cán bộ hợp đồng tai xa 135 vùng khó khăn.

Chủ đề   RSS   
 • #369453 29/01/2015

  xin hỏi luật sư về chính sách đối với cán bộ hợp đồng tai xa 135 vùng khó khăn.

  Năm 2012 tôi được Ủy ban nhân Huyện ra Quyết định hợp đồng có thời hạn và giao  UBND xã ký hợp đồng theo từng năm, từ năm 2012 đến nay UBND xã không ký hợp đông, tôi vân làm việc bình thường theo quyết định của UBND huyện.

  Trong Quyết định có ghi được hưởng tiền lương từ ngân sách nhà nước và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.

  Theo quyết định của chính phủ từ 01/01/2014  các cán bộ, công chức làm việc ở xã 135 vùng  khó khăn đều được hưởng thêm 70% lương.

  Xin hỏi luật sư tôi là cán bộ hợp đồng tại xã 135 vùng khó khăn theo quyết định của chính phủ năm 2013 tôi có được hưởng thêm 70% lương không ?. Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn luật sư./.

   
  1885 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #375295   20/03/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp bạn thì là làm việc theo hợp đồng lao động và tuân thủ theo quy định tại Bộ luật lao động 2012

  Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Bộ Luật lao động 2012

  Còn cái  "Theo quyết định của chính phủ từ 01/01/2014  các cán bộ, công chức làm việc ở xã 135 vùng  khó khăn đều được hưởng thêm 70% lương." thì bạn vui lòng cho mình xin số Quyết định chứ mình chưa nghe cái nào quy định như vậy hết

   

   
  Báo quản trị |