DanLuat 2015

Xin hỏi luật sư: Ai có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người giám hộ trong trường hợp người được giám hộ bị mất NLHVDS

Chủ đề   RSS   
 • #24782 06/10/2008

  Duongloan2412

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi luật sư: Ai có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người giám hộ trong trường hợp người được giám hộ bị mất NLHVDS

  trường hợp người chồng là giám hộ đương nhiên cho người vợ bị mất năng lực hành vi dân sự. Nếu người chồng đó vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ thì ai là người có quyền đề nghị Tòa án hủy bỏ việc giám hộ đó? Có bắt buộc là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hay ko?
   
  4734 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #24783   04/10/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 59 lần


  người giám hộ

  Theo Điều 70. Thay đổi người giám hộ (BLTTDS)

  1. Người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:

  a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Bộ luật này;

  b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;

  c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

  d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

  2. Trong trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.

  3. Thủ tục thay đổi người giám hộ được cử được thực hiện theo quy định tại Điều 64 và Điều 71 của Bộ luật này.

  Theo Điều 62. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

  1. Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

  2. Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.

  3. Trong trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

  Trong th trên thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ và yêu cầu Tòa án hủy bỏ việc giám hộ đối với người chồng . trường hợp con ko đừ Năng lực hành vi dân sự thì cha mẹ (của vợ chồng) làm người giám hộ và có quyền yêu cầu Tòa hủy quyền giám hộ với người chồng .

  Tôi ko hiểu "Có bắt buộc là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hay ko?" bạn có thể nói rõ hơn không nhưng  Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ.(Điều 63)


   
  Báo quản trị |  
 • #24784   06/10/2008

  anh_tuan351
  anh_tuan351
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1403
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Câu trả lời là không có ai có quyền yêu cầu tòa án thay đổi người giám hộ cả vì hiện nay pháp luật về dân sự cũng như luật tố tụng dân sự đều không quy định về quyền yêu cầu tòa án thay đổi người giám hộ. Việc thay đổi người giám hộ đượng nhiên phải có một trong các điều kiện được quy định tại điều 70 của bộ luạt dân sự 2005. Nếu phải thay đổi người giám hộ đương nhiên mà người được giám hộ không còn có người giám hộ đương nhiên nào khác (ví dụ chồng là giám hộ đương nhiên cho vợ mất NLHVDS mà chồng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người giám hộ) thì việc thay thế người giám hộ được thực hiện bởi UBND xã phường thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ  bằng cách cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đứng ra giám hộ.
  Pháp luật cũng không quy định ai có quyền được yêu cầu thay thế người giám hộ nốt. Việc thực hiện phụ thuộc hoàn toàn vào ông chủ tịch UBND xã. Bó tay.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-