DanLuat
×

Thêm bình luận

Xin hỏi hình thức buộc thôi việc đối với viên chức ai có thẩm quyền ra quyết định?

(hient4g)

  •  2480
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…