Xin hỏi công ty tính lương cho tôi nhiw dưới đây có đúng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #318122 12/04/2014

  Giatri

  Male
  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi công ty tính lương cho tôi nhiw dưới đây có đúng hay không?

  Theo tôi biết thời gian lam viec phaps luat quy dinh 1 tuần la 48h tương đương 8h/ngay - tuần làm 6 ngày - 24 ngày/tháng và giờ tăng ca không quá 50% số giờ làm việc bình thường, 1 tháng không quá 30h và phải xắp sếp cho CN nghỉ ít nhất 4 ngày 1 tháng. Trên thực tế tôi làm 10h/ngày tuần làm 7 ngày, riêng chủ nhật tôi chỉ làm 8h/ngay và không có ngày nghỉ đôi khi ngày lễ tết cũng phải đi làm nhưng công chỉ được nhân 2. Trên bảng tính lương hàng tháng công ty tính cho tôi 24cong/thang, có tháng là 26 công; mỗi ngày tăng ca 2h nhân 1.5/h, chủ nhật công nhân 2. Số ngày còn dư không được tính trên bảng lương sẽ được quy sang giờ tăng ca và nhân 1.5/h. Nếu có tháng thiếu ngày không đủ công như trên hoặc CN nghỉ phép trong tháng đó sẽ được chuyển từ 1 ngày làm chủ nhật công nhân 2 sang ngày nghỉ hoặc thiếu công để cho đủ công của tháng đó mà không được hưởng ngày nghỉ phép năm như luật ban hành. Như tháng vừa rồi có tổng ngày làm viec là 28 ngày công ty bị cúp điện 1 ngày, tôi nghỉ 1 chủ nhật, 1 ngày thường thì số ngày còn lại là 25 trong đó có 3 ngày chủ nhật vậy số công còn lại là 22 công và tôi bị trừ 2 ngày chủ nhật bù qua 2 ngày nghỉ để đủ 24 công. Như vậy có đúng hay không mong cho tôi 1 câu trả lời thoả đáng.
   
  2645 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #372342   03/03/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  Bạn viết chả ngắt đoạn ngắt gì còn sai chính tả từa lưa đọc nhức đầu quá.

  Quy định về thời gian làm việc và mức lương bạn có thể xem tại Bộ luật lao động 2012

  Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

  Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

  3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

  Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

  Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

  Điều 106. Làm thêm giờ

  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được sự đồng ý của người lao động;

  b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

  c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

  Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

  1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

  2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

  3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

  Điều 109. Nghỉ chuyển ca

  Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

  Điều 110. Nghỉ hằng tuần

  1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

  Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

  c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

   

  Trường hợp NSDLĐ không thực hiện đúng quy định bạn có thể khiếu nại lên Công đoàn cơ sở

   
  Báo quản trị |