Xin giúp về việc trả tiền lương và Bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân chưa có tay nghề và đang trong giai đoạn đào tạo

Chủ đề   RSS   
 • #405166 04/11/2015

  tudoan91

  Male
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giúp về việc trả tiền lương và Bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân chưa có tay nghề và đang trong giai đoạn đào tạo

  Xin chào Dân luật

  Xin tư vấn giúp tôi về 2 trường hợp sau . Vừa qua nhà máy tôi có đợt đánh giá về tuân thủ Trách nhiệm xã hội ,đánh giá viên bảo rằng nhà máy bị 2 lỗi về lương cụ thể như sau 

  - Học viên được hỗ trợ 1.300.000 VNĐ  trong khi mức lương tối thiểu vùng là  2.750.000 VNĐ . Hiện tại nhà máy có tuyển một số công nhân để cải thiện năng suất , tuy nhiên có những công nhân chưa có tay nghề nên nhà máy phải đào tạo trước khi vào làm và hỗ trợ 1 triệu 3 trăm ngàn đồng / người /tháng. Đánh giá viên đó yêu cầu nhà máy phải trả cho người lao động đang được đào tạo tại nhà máy không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng  . Đối với  nhà máy thìngười lao động nếu chưa có tay nghề thì sẽ được đào tạo nếu có tay nghề sẽ ký hợp đồng lao động . 

  - Chưa cung cấp bảo hiểm thất nghiệp cho giai đoạn đào tạo . Những công nhân chưa có tay nghề khi được đào tạo sẽ được ký hợp đồng đào tạo không phải là hợp đồng lao động . Và luật BHXH 2014 điều 12 không đề cập đến việc đóng BHTN cho công nhân đang trong giai đoạn đào tạo .

  Xin hỏi các luật sư nhưng thông tư và nghị định nào quy định về việc trả tiền lương đúng với mức lương tối thiểu vùng và quy định nào yêu cầu phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân đang trong giai đoạn tạo và đánh giá viên đó đúng hay sai ?

   

  Xin cảm ơn 

   
  2534 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #441369   12/11/2016

  Lan2007
  Lan2007

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2014
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 839
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 20 lần


  Chào bạn, căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin được góp ý như sau:

  Thứ nhất: Quy định về tiền lương và mức lương tối thiểu

  Tại Điều 90, 91 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ):

  Điều 90. Tiền lương

  1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

  Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

  2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

  3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

  Điều 91. Mức lương tối thiểu

  1. Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

  Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

  2. Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

  3. Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

  Và Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về Tiền lương:

  Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

  a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

  c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

  2. Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

  3. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

              Tuy nhiên, đối với trường hợp đào tạo nghề để làm việc cho nhà máy của bạn, theo quy định tại Điều 61BLLĐ về Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

  1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

  Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

  Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

  2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

  3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

  4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

              Do “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận”, trong khi mục đích chính của hợp đồng đào tạo nghề là đào tại người lao động để làm việc cho người lao động. Người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả lương trong thời gian học nghề, tập nghề. Tuy nhiên, trường hợp người lao động làm ra sản phẩm trong thời gian này thì người sử dụng lao động phải trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận, và mức thỏa thuận này không được áp dụng mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ tính lương.

              Như vậy, trong thời gian học nghề, mỗi học viên được nhà máy bạn hỗ trợ 1.300.000 VNĐ là phù hợp với quy định của pháp luật.

  Thứ hai: Về đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người học nghề trong thời gian đào tạo nghề

  Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013 về Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

  c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Như vậy, không có quy định bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người học nghề theo hợp đồng đào tạo nghề. Nghĩa là bạn không bắt buộc phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những công nhân đang trong giai đoạn đào tạo nghề để làm việc cho nhà máy.

  Mong rằng bạn đã hài lòng với những góp ý của tôi, trong trường hợp vẫn còn thắc mắc bạn có thể liên lạc với chúng tôi để giải đáp. Trân trọng.

  NGUYỄN THỊ HƯƠNG - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: 043.212.3044 - E: m5.vietkimlaw@gmail.com

  01658.243.874

  Ad: Tầng 5, SHB Building, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |