DanLuat 2015

Xin giấy phép hành nghề

Chủ đề   RSS   
 • #81961 11/02/2011

  kienvinci

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/02/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giấy phép hành nghề

  Xin hỏi tôi làm nghề khảo sát xây dựng được 18 năm. nay tôi muốn xin giấy phép hành nghề khảo sát xây dựng có được không? nếu được thì thủ tục như thế nào? xin ở sở xây dựng hay ở đâu?

   
  4196 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #81969   11/02/2011

  tuanbui211988
  tuanbui211988
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (193)
  Số điểm: 1277
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, cá nhân hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình và giám sát thi công xây dựng công trình khi hành nghề độc lập hoặc đảm nhận một số chức danh thì phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

  Trong mục 2, điều 4 của QĐ số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng có quy định các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm:

  a) Khảo sát xây dựng;

  b) Thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật (theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng);

  c) Thi công xây dựng công trình.

  Như vây chứng chỉ hành nghề khảo sát gói trong khái niệm chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng.
  Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:

  Trình tự thực hiện:

  - Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng.

  -Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ.

  -Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

  - Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

  - Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề (kể cả trường hợp xin cấp lại hoặc xin bổ sung nội dung hành nghề) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

  2.2. Cách thức thực hiện:

  - Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

  2.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.

  - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệmvề sự trung thực của nội dung xác nhận.

  b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

  2.4. Thời hạn giải quyết:

  - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  2.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

  2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn

  2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  - Chứng chỉ hành nghề               

  2.8. Lệ phí (nếu có):

  - Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề

  - Mức phí: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

  2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (đính kèm theo thủ tục)

  - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (đính kèm theo thủ tục)

  2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

  Điều kiện chung:

  Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

  Có đạo đức nghề nghiệp, có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định.

  b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

  Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

  - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  - Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  - Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.
  ****
  Sau đây là Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề, Bạn tham khảo nhé:

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------

  .........., ngày.......tháng....... năm......

   

   

  ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ......

  (Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc s­ư hoặc Kỹ s­ư

  hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào dấu ...)

   

            Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ­ương)

   

   

  1. Họ và tên:

  2. Ngày, tháng, năm sinh:

  3. Nơi sinh:

  4. Quốc tịch:

  5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư­ nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với ngư­ời nước ngoài):

  6. Địa chỉ th­ường trú:

  7. Trình độ chuyên môn:

  - Văn bằng, chứng chỉ đã đư­ợc cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

  8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

  - Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

  + Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

  + Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

  + Đã tham gia khảo sát xây dựng:

  + Đã thiết kế công trình:

            + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

            + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

            + ...

  Đề nghị đư­ợc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư­ hoặc kỹ sư­ hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành đ­ược đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

  -         Thiết kế quy hoạch xây dựng

  -         Thiết kế kiến trúc công trình

  -         Thiết kế nội – ngoại thất công trình

  -         Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

  -         Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,...)

  -         Thiết kế cấp, thoát n­ước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

  -         Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

  -         Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

  -         Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ” 

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ đư­ợc cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

   

                                                                                                                                                          Ng­ười làm đơn

                                                         (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Chúc bạn thành công!!!

   

  anhtuankh21@gmail.com

  tuanbui211988@yahoo.com

  0933 550 500

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-