xin được tư vấn về mặt pháp lý

Chủ đề   RSS   
  • #348157 03/10/2014

    xin được tư vấn về mặt pháp lý

    Kính chào thu viện pháp luật cùng đoàn luật sư ỡ thư viện, tôi có vấn đề không hiểu xin nhờ luật sư tư vấn giúp.                                Trước năm 1991, ông giản khai hoang được mảnh đất bán ngập. Vào năm 1995 ông giản đã bán mãnh đất đấy lại cho tôi, ( không có xác nhận của chính quyền địa  phương ) tôi đã canh tác mãnh đất này  từ năm 1995 dến tháng 6 năm 2014 không có tranh chấp với bất cứ ai. Vào tháng 7 năm 2014 thì xảy ra tranh chấp với người bên cạnh, đến nay vẫng giải quyết chua xong. Vậy luật sư cho tôi hỏi:                                                                                                                                                                Nay tôi làm đơn đề nghị  UBND xã xác minh nguồn gốc đất từ năm 1991 đến tháng 6 năm 2014 là không có tranh chấp thì UBND xả có quyền không xác minh không? ( nghĩa là thời gian chưa tranh chấp )                                                                                                        Xin cãm ơn!

     
    2223 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977